Structura actuală a facultăţii reuneşte ramurile istorice ale dezvoltării muzicii, latura artistică – interpretativă şi componistică – cu zona teoretică, muzicologică, într-un format contemporan. Astfel, pe trunchiul tradiţional al instrucţiei instrumentale şi vocale se alătură, pe linie interpretativă, specializarea Dirijat cor şi orchestră, de asemenea, Muzica religioasă şi direcţia Compoziţie jazz şi muzică uşoară, având componente interpretative fundamentale.

De partea cealaltă, în aria studiilor teoretice, Muzicologia şi unul dintre domeniile sale, Pedagogia muzicală, se completează cu secţiunea de cercetare bizantinologică din cadrul specializării Muzică religioasă. Compoziţia (clasică) se situează, în consecinţă, ca un domeniu autonom, cu puternice legături atât cu zona interpretării cât şi cu cea a teoriei muzicale.

Misiunea facultăţii, însumând activităţi de educaţie, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică, se concretizează cu prioritate în formarea viitorilor artişti – instrumentişti, cântăreţi, dirijori, compozitori -, oameni de ştiinţă – muzicologi, bizantinologi -, critici muzicali, manageri şi impresari. Toţi studenţii au posibilitatea să urmeze în paralel cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, nivelul I (licenţă) şi nivelul II (masterat), pentru a putea ocupa posturi de profesori în învăţământul general şi de specialitate.

Cicluri de studii universitare

Specializări pentru studiile de Masterat:

Interpretare muzicală
Interpretare muzicală instrumentală
Interpretare muzicală vocală

Culturi muzicale tradiţionale și academic
Muzică
Muzică religioasă

Muzicologie, Compoziție, Dirijat

Doctoratul se organizează în prezent în forma de învăţământ cu frecvenţă (în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, stabilită anual de Senatul Universităţii). Pentru doctoratul profesional, performanţa artistică proprie (recunoscută prin participarea la manifestări artistice de interes naţional/
internaţional) este o condiţie prealabilă obligatorie.

Studiile de doctorat – domeniul Muzică, au o durată de trei ani. Acestea se organizează pe două specializări:

  1. Doctorat Ştiințific: Muzicologie
    Istoriografie, Teorie muzicală, Stilistică muzicală, Pedagogie muzicală
  2. Doctorat Profesional
    Creație/ Interpretare

Află mai multe despre admiterea la studii doctorale și alte informații de interes general din pagina dedicată, inclusiv din platforma informativă a studenților doctoranzi și profesorii îndrumători din școlile doctorale din UNAGE, DOCTART.ro.

STUDII DE LICENTA

Interpretare muzicală

Instrumente
Plan de Invatamant 2020-2021

Canto
Plan de Invatamant 2020-2021

Compozitie
Plan de invatamant Compozitie Clasica 2020-2021
Plan de invatamant Compozitie Jazz 2020-2021

Dirijat
Plan de invatamant 2020-2021

Muzica
Plan de invatamant 2020-2021

Muzica Religioasa
Plan de invataman 2020-2021

Muzicologie
Plan de invatamant 2020-2021

STUDII DE MASTERAT

Interpretare muzicală
Plan de invatamant 2020-2021

Culturi muzicale academice si traditionale
Plan de invatamant 2020-2021

Muzicologie, compoziţie, dirijat
Plan de invatamant 2020-2021

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului:
Prof. univ. dr. Doru Albu
Conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol
Conf. univ. dr. Raluca Dobre
Lect. univ. dr. Andrei Enoiu

Comisia de cercetare și creație artistică:
Prof. univ. dr. Laura Vasiliu
Prof. univ. dr. Cristina Simionescu
Conf. univ. dr. Loredana Iatețen
Conf. univ. dr. Dan Spînu

Comisia de relații internaționale și imagine:
Conf. univ. dr. Doina Grigore
Lect. univ. dr. Andrei Enoiu
Lect. univ. dr. Florin Luchian

Comisia probleme sociale și studențești:
Conf. univ. dr. Ion Urdeș
Conf. univ. dr. Luminița Ciobanu
Lect. univ. dr. Mihaela Gârlea

Comisia buget-finanțe și administrație:
Prof. univ. dr. Laura Vasiliu
Prof. univ. dr. Ciprian Ion
Conf. univ. dr. Dan Spînu

Comisia pentru strategie, etică și deonotologie universitară:
Conf. univ. dr. Ciprian Ion
Conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol
Conf. univ. dr. Ion Urdeș

Contact

Str. Costache Negruzzi nr. 9, Iaşi 700259, România
Telefon: 0040 – 0232 212548
E-mail: muzica.ficsmt@unage.ro | facultate.muzica@gmail.com, Departament 3
E-mail: secretariat.ficsmt@unage.ro | secretariatficsmt@gmail.com, Departamentele 1, 2

Localizare Google Maps