Structura actuală a facultăţii reuneşte ramurile istorice ale dezvoltării muzicii, latura artistică – interpretativă şi componistică – cu zona teoretică, muzicologică, într-un format contemporan. Astfel, pe trunchiul tradiţional al instrucţiei instrumentale şi vocale se alătură, pe linie interpretativă, specializarea Dirijat cor şi orchestră, de asemenea, Muzica religioasă şi direcţia Compoziţie jazz şi muzică uşoară, având componente interpretative fundamentale.

De partea cealaltă, în aria studiilor teoretice, Muzicologia şi unul dintre domeniile sale, Pedagogia muzicală, se completează cu secţiunea de cercetare bizantinologică din cadrul specializării Muzică religioasă. Compoziţia (clasică) se situează, în consecinţă, ca un domeniu autonom, cu puternice legături atât cu zona interpretării cât şi cu cea a teoriei muzicale.

Misiunea facultăţii, însumând activităţi de educaţie, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică, se concretizează cu prioritate în formarea viitorilor artişti – instrumentişti, cântăreţi, dirijori, compozitori -, oameni de ştiinţă – muzicologi, bizantinologi -, critici muzicali, manageri şi impresari. Toţi studenţii au posibilitatea să urmeze în paralel cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, nivelul I (licenţă) şi nivelul II (masterat), pentru a putea ocupa posturi de profesori în învăţământul general şi de specialitate.

Cicluri de studii universitare

  • Testarea pentru obiectul Canto va avea loc Miercuri, 13.09, ora 10.
  • Testarea pentru obiectul Pian – instrument la alegere (specializare Pian) va avea loc marți, 12 septembrie, orele 12, în sala 39.
  • Verificarile pentru optionalele instrument la alegere-pian si canto clasic, jazz si popular, vor avea loc vineri, 8 septembrie, ora 12:00.
Descarcă: Ghid de studii 2021-2022
Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului:
Prof. univ. dr. Doru Albu
Conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol
Conf. univ. dr. Raluca Dobre
Lect. univ. dr. Andrei Enoiu

Comisia de cercetare și creație artistică:
Prof. univ. dr. Laura Vasiliu
Prof. univ. dr. Cristina Simionescu
Conf. univ. dr. Loredana Iatețen
Conf. univ. dr. Dan Spînu

Comisia de relații internaționale și imagine:
Conf. univ. dr. Doina Grigore
Lect. univ. dr. Andrei Enoiu
Lect. univ. dr. Florin Luchian

Comisia probleme sociale și studențești:
Conf. univ. dr. Ion Urdeș
Conf. univ. dr. Luminița Ciobanu
Lect. univ. dr. Mihaela Gârlea

Comisia buget-finanțe și administrație:
Prof. univ. dr. Laura Vasiliu
Prof. univ. dr. Ciprian Ion
Conf. univ. dr. Dan Spînu

Comisia pentru strategie, etică și deonotologie universitară:
Conf. univ. dr. Ciprian Ion
Conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol
Conf. univ. dr. Ion Urdeș

Contact

Str. Costache Negruzzi nr. 9, Iaşi 700126, România
Telefon: 0040 – 0232 212548
Secretar: Cristina Daniela Bucur – E-mail: muzica.ficsmt@unage.ro (Studii Muzicale Teoretice și Master)
Secretar: Oana Nicoleta Agavriloaie-Bartos – E-mail: secretariat.ficsmt@unage.ro (Interpretare)

Localizare Google Maps