Galeria Aparte – UNAGE Iași

La Facultatea de Arte Vizuale și Design avem un program activ de expoziții în galeria situată în Iași, strada Codrescu nr. 6 în care studenți, cadre didactice și artiști invitați colaborează în organizarea de expoziţii, workshop-uri creative și critice, derularea unor proiecte interdisciplinare, prezentarea lucrărilor de licenţă, dizertaţie și doctorat fie în realizarea altor activităţi şi evenimente artistice.

Expoziția cu caracter documentar

Ecouri europene în istoria educației artistice ieșene prezintă parcursul istoric sinuos al instituțiilor de învățământ artistic superior din Iași care constituie astăzi Universitatea Națională de Arte „George Enescu”. Ea ilustrează consolidarea celor trei instituții dedicate muzicii, teatrului și artelor vizuale care au contribuit la parcursul său academic în cultura națională și europeană prin activitatea susținută a unor personalități artistice și pedagogice de prim rang.