Galeria Aparte – UNAGE Iași

La Facultatea de Arte Vizuale și Design avem un program activ de expoziții în galeria situată în Iași, strada Codrescu nr. 6 în care studenți, cadre didactice și artiști invitați colaborează în organizarea de expoziţii, workshop-uri creative și critice, derularea unor proiecte interdisciplinare, prezentarea lucrărilor de licenţă, dizertaţie și doctorat fie în realizarea altor activităţi şi evenimente artistice.