Organizarea sistemului de asigurare a calităţii, component al politicii instituţionale şi al strategiei de dezvoltare a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ din Iaşi se realizează de către reprezentanţii aleşi ai comunităţii universitare şi are ca sarcină elaborarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea şi revizuirea principiilor serviciilor educaţionale în întreaga activitate din universitate.

Procesul intern de asigurare a calităţii este exercitat de către Senat, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, rector, prorector şi secretar ştiinţific – la nivelul universităţii, respectiv de consiliu profesoral, decan, secretar ştiinţific, şefi de catedră – la nivelul fiecărei facultăţi.

Obiective

Declaratia Rectorului

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC)

Regulamente UNAGE

Acreditarea programelor de studii

Evaluări naționale și internaționale