Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi are drept scop central dezvoltarea modalităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică în domeniile Artelor vizuale, Muzicii şi Artelor spectacolului teatral, pentru a deveni un pol de excelenţă cu recunoaştere naţională şi internaţională. Activitățile de cercetare din cadrul instituției cuprind atât cercetarea ştiinţifică fundamentală în istoria și teoria artei, teatrologie, educație artistică și muzicologie, cât şi formele inovative de creaţie artistică întemeiate pe cercetare, în acord cu politicile dezvoltării şi inovării puse în aplicare de majoritatea instituţiilor superioare de educaţie artistică din spaţiul European.

Cercetările desfășurate în cadrul UNAGE se disting în peisajul national și european prin promovarea colaborării între cele trei domenii ale artelor. De asemenea, prin intermediul Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Arte și a Centrelor de Cercetare din cadrul celor trei facultăți, UNAGE susţine implementarea proiectelor de „cercetare artistică”, înţeleasă ca o activitate de interferenţă între cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică. UNAGE încurajează parteneriatele de cercetare cu Institute de Cercetare și Universități de profil, precum și cu instituții culturale non-profit care contribuie la diseminarea cunoașterii pe plan national și european.