Compartimentul financiar-contabil, prin activitatea desfasurata, asigura masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestionarea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata, de asemenea, ofera informatii Rectorului cu privire la executarea a bugetului de venituri și cheltuieli, de administrare și a contului anual de execuție.

Director Financiar-Contabil
Admin. financiar Morăraşu Adi Florin
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550
Email: contabilitate@arteiasi.ro

Serviciul Financiar-Contabilitate
Admin. financiar Rotariu Daniela Mariana – Șef Serviciu
Admin. financiari Lupu Lavinia, Ilie Mihaela, Luca Ionuț, Ciobanu Irina, Stupu Dana, Vieru Mihaela
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550
Email: contabilitate@arteiasi.ro

Control Financiar Preventiv
Admin. financiar Rotariu Daniela Mariana
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550

Magazineri
Admin. patrimoniu Nica Ramona
FAVD, Sărărie 189
Admin. patrimoniu Grigoraș Maria
Corp Artes, Costache Negruzzi 9

Documente
Regulament organizare și funcționare a Direcției Financiar Contabile