Direcția financiar-contabilă, prin activitatea desfasurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestionarea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea, oferă informații Rectorului cu privire la executarea a bugetului de venituri și cheltuieli, de administrare și a contului anual de execuție.

Director Direcție
Admin. financiar Morăraşu Adi Florin
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550
Email: contabilitate@arteiasi.ro

Serviciul Financiar-Contabilitate
Admin. financiar Rotariu Daniela Mariana – Șef Serviciu
Admin. financiari Lupu Lavinia, Ilie Mihaela, Luca Ionuț, Ciobanu Irina, Stupu Dana, Vieru Mihaela
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550
Email: contabilitate@arteiasi.ro

Control Financiar Preventiv
Admin. financiar Rotariu Daniela Mariana
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel: +40 232 212550

Magazineri
Admin. patrimoniu Nica Ramona
FAVD, Sărărie 189
Admin. patrimoniu Grigoraș Maria
Corp Artes, Costache Negruzzi 9

Documente
Regulament organizare și funcționare a Direcției Financiar Contabile