Activitatea școlii ieșene de Teatru, atestată de istorici și cercetători de aproape un secol și jumătate, se desfășoară începând din anul 1990 într-o formulă reorganizată, care promovează următoarele programe de studiu și specializare: Actorie, Actorie/Păpuși/Marionete, Regie de teatru, Coregrafie, Management cultural – Teatrologie.

Alături de studiul muzicii și al artelor plastice, într-un climat cultural puternic influențat de spiritul european, studiul Teatrului, ca artă de sinteză, s-a dezvoltat de-a lungul timpului, la Iași, ca o imperioasă nevoie de afirmare a unui domeniu de creație cu mare impact social, într-o zonă a țării implicată în procesul de emancipare și modernizare.

Prestigiul celor cinci instituții profesioniste de spectacole si concerte de la Iași – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Filarmonica „Moldova”, „Opera română”, Teatrul „Luceafărul” (Teatru pentru copii si tineret) și Ateneul „Tătărasi” – a stimulat interesul pentru cultură a unei largi categorii de public, școlii superioare de artă revenindu-i misiunea de a pregăti, astăzi, noi generații de specialiști, care să ducă mai departe renumele unei valoroase tradiții, printr-un impact viu, autentic, cu modernitatea timpului nostru, cu problematica si aspirațiile omului contemporan.

Așadar, în cazul nostru, pe băncile școlii academice se pregătesc și se formează actori, regizori, jurnaliști profesioniști, pedagogi pe tărâmul educației teatrale, esteticii și teoriei artei spectacolului, practicieni și manageri ai artei scenice, specialiști ce își vor îndeplini misiunea profesională asumată în cadrul societății contemporane.

Cicluri de studii universitare

Programele de studii sunt bazate pe cercetarea interdisciplinară și permit atingerea competențelor profesionale în domeniul creației teatrale.

Studiile sunt finalizate prin examen de licență, care conferă dreptul legal de profesie ca actor, regizor profesionist, coregraf, ca specialist teatrolog în instituții de spectacole, ca profesor de teatru în învățământul preuniversitar.

Artele spectacolului
Direcții de studii: Actorie, Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, Regie, Coregrafie

Management cultural
Direcția de studiu:  Teatrologie

Toate formele de învățământ sunt la zi.

Practica activitäții pedagogice ne-a demonstrat de-a lungul anilor că marea majoritate a studenților descoperă abia în ultimul an de studii, când încep pregătirile temeinice pentru lucrarea de licență, gustul și interesul pentru cercetarea complexă a fenomenului teatral, gustul și dorința de a analiza în profunzime întrepătrunderea elementelor componente ale artei scenice ca artă de sinteză. Acest detaliu ne-a făcut să gândim la importanța cursurilor de Masterat — în cadrul Facultății de Teatru — care să aibă ca tematică: Arta spectacolului.

Programele de studii cu durata de 2 ani, 120 de credite, cursuri cu frecvență, se finalizează prin examen de disertație, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat și de a profesa în învățământul universitar.

Școala doctorală de Teatru cuprinde două direcții:

Doctoratul științific (Teatrologie)

Doctoratul profesional care vizează principalele direcții – Actorie, Arta mânuirii păpușii și marionetei sau Regie.

Studiile doctorale vizează cursuri de zi și fără frecvență.

Școala Doctorală de Teatru și Centrul de Cercetare al Facultății de Teatru din cadrul UNAGE Iaşi au ca misiune asumată promovarea contribuției personalităților din domeniul cercetării teatrale și crearea contextelor de transmitere a experienței acestora către studenții doctoranzi ai facultății și tinerii absolvenți, prin realizarea anuală a unor întâlniri academice. Începând cu anul 2015, acestea s-au desfășurat sub titulatura de Simpozioane naționale, iar din 2018 sub forma unei Conferințe internaționale.

Dezideratul este acela de a regăsi dialogul între teoreticienii și practicienii din țară, la nivel european și nu numai. În fiecare an, contribuțiile participanților s-au adunat în paginile unor volume consistente, indexate pe baze de date internaționale, astfel încât ideile și informațiile să-și poată continua drumul și dincolo de cadrul propriu-zis al acestor întâlniri.

Află mai multe despre admiterea la studii doctorale și alte informații de interes general din pagina dedicată, inclusiv din platforma informativă a studenților doctoranzi și profesorii îndrumători din școlile doctorale din UNAGE, DOCTART.ro.

Detalii ale cursurilor

Analiza procesului scenic: anul I | anul II | anul III
Antreprenoriat cultural: anul III
Educatie fizica: anul I | anul II
Elaborarea lucrarii de Licență: semestrul V | semestrul VI
Estetica teatrului: semestrul V | semestrul VI
Etică și Integritate academică: anul III
Introducere în arta actorului: anul I
Istoria teatrului de păpuși și marionete: anul I
Istoria teatrului românesc: semestrul III | semestrul IV
Istoria teatrului universal: anul I | anul II | anul III
Limba straină: anul I | anul II
Management cultural: anul I | anul II
Managementul proiectului cultural: anul II
Marketing cultural: anul I | anul II
Practica teatrală: anul I | anul II | anul III
Procesare digitală text-imagine: anul II
Productie de spectacol: anul III
Secretariat literar/Publicitate: anul III
Strategii culturale: anul III
Studii teatrale: anul II
Teatru și management: anul I
Tehnici de editare si promovare digitala: anul I
Teoria dramei: anul I

Oferta educaţională, Regulamente, Organizarea Facultăţii de Teatru

Ghid de studii 2019-2020 (PDF)

Fișă anuală pentru înscriere în anul universitar

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului:
Președinte: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru
Conf. univ. dr. Călin Ciobotari
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu Huțanu

Comisia de cercetare şi creaţie artistică:
Presedinte: Conf. univ. dr. Anca Ciofu
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Padurean
Prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu
Prof. univ. dr. Ciprian Huțanu

Comisia de relaţii internaţionale şi imagine:
Presedinte: Conf. univ. dr. Antonela Cornici
Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
Lect. univ. dr. Buliga Adrian
Conf. univ. dr. Bujoreanu Ioana

Comisia probleme sociale şi studenţeşti:
Presedinte : Lect. univ. dr. Bogdan Lupeica
Conf. univ. dr. Alexandru Petrescu
Conf. univ. dr. Lorette Enache
Lect. univ. dr. Laura Bilic

Comisia Buget – finanţe și administraţie:
Presedinte: Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Padurean
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu Hutanu

Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară:
Presedinte: Lect. univ. dr. Petru Ionescu-Caibulea
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Lect. univ. dr. Cristina Todi

Activitatea studenților

Contact

Adresa: Str. Costache Negruzzi (fostă Horia) nr. 9, Iaşi 700126, România
Telefon: 0040 232 212548
Secretar: Oana Bartoș-Agavriloaie
Email: secretariat.teatru@unage.ro
Facebook: Facultatea de Teatru

Localizare Google Maps