Activitatea școlii ieșene de Teatru, atestată de istorici și cercetători de aproape un secol și jumătate, se desfășoară începând din anul 1990 într-o formulă reorganizată, care promovează următoarele programe de studiu și specializare: Actorie, Actorie/Păpuși/Marionete, Regie de teatru, Coregrafie, Management cultural – Teatrologie.

Alături de studiul muzicii și al artelor plastice, într-un climat cultural puternic influențat de spiritul european, studiul Teatrului, ca artă de sinteză, s-a dezvoltat de-a lungul timpului, la Iași, ca o imperioasă nevoie de afirmare a unui domeniu de creație cu mare impact social, într-o zonă a țării implicată în procesul de emancipare și modernizare.

Prestigiul celor cinci instituții profesioniste de spectacole si concerte de la Iași – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Filarmonica „Moldova”, „Opera română”, Teatrul „Luceafărul” (Teatru pentru copii si tineret) și Ateneul „Tătărasi” – a stimulat interesul pentru cultură a unei largi categorii de public, școlii superioare de artă revenindu-i misiunea de a pregăti, astăzi, noi generații de specialiști, care să ducă mai departe renumele unei valoroase tradiții, printr-un impact viu, autentic, cu modernitatea timpului nostru, cu problematica si aspirațiile omului contemporan.

Așadar, în cazul nostru, pe băncile școlii academice se pregătesc și se formează actori, regizori, jurnaliști profesioniști, pedagogi pe tărâmul educației teatrale, esteticii și teoriei artei spectacolului, practicieni și manageri ai artei scenice, specialiști ce își vor îndeplini misiunea profesională asumată în cadrul societății contemporane.

Cicluri de studii universitare

Programare ore de consultanță pentru ADMITERE – Luna Martie 2024

Ghid de bune practici

Marți, 13 februrie 2024, susținere restanțe/măriri Istoria Teatrului Universal, anii II, III, ora 10.00, sala 50 – Prof. Anca Rusu.

Programare Sesiune Iarna 2024

Oferta educaţională, Regulamente, Organizarea Facultăţii de Teatru

Restanțe:
  • Istoria Teatrului Universal, 12 septembrie, ora 10
  • Vorbire scenică, 15 septembrie, ora 9
  • Management, 7 septembrie , sala 50

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului:
Președinte: Prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru
Conf. univ. dr. Călin Ciobotari
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu Huțanu

Comisia de cercetare şi creaţie artistică:
Presedinte: Conf. univ. dr. Anca Ciofu
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Padurean
Prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu
Prof. univ. dr. Ciprian Huțanu

Comisia de relaţii internaţionale şi imagine:
Presedinte: Conf. univ. dr. Antonela Cornici
Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
Lect. univ. dr. Buliga Adrian
Conf. univ. dr. Bujoreanu Ioana

Comisia probleme sociale şi studenţeşti:
Presedinte : Lect. univ. dr. Bogdan Lupeica
Conf. univ. dr. Alexandru Petrescu
Conf. univ. dr. Lorette Enache
Lect. univ. dr. Laura Bilic

Comisia Buget – finanţe și administraţie:
Presedinte: Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Padurean
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu Hutanu

Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară:
Presedinte: Lect. univ. dr. Petru Ionescu-Caibulea
Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean
Conf. univ. dr. Oana Botezatu
Lect. univ. dr. Cristina Todi

Activitatea studenților

Contact

Adresa: Str. Costache Negruzzi (fostă Horia) nr. 9, Iaşi 700126, România
Telefon: 0040 232 212548
Secretar: Andreea Nechita
Email: secretariat.teatru@unage.ro
Facebook: Facultatea de Teatru

Localizare Google Maps