Studenții pot fi balerini angajați în teatrele de operă, operetă, muzicale, de balet, în companiile de balet din România, care doresc să se pregătească în vederea unei cariere în domeniul creației, sau profesori care predau specialități complementare dansului clasic în învățământul gimnazial vocațional de stat sau particular (cu o largă răspândire în toată țara).

Dintre cele trei direcții majore ale învățământului vocațional — interpretare, creație, pedagogie – prezentul program vizează în etapa de licență prioritar creația coregrafică — fără să se limiteze însă la aceasta — , urmând ca, la instituirea studiilor de masterat, accentul să cadă pe pedagogia de specialitate în învățământul liceal și superior.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii COREGRAFIE, conform COR, sunt Coregraf – 265302; Maestru dans – 265306; Maestru studii de balet – 265303.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie; Proba 1) -probă practică – executarea unui dans din repertoriul personal, într-un stil coregrafic la alegerea candidatului. Proba 2) – colocviu pe marginea unei secvențe coregrafice urmărite pe televizor/laptop, la alegerea comisiei. – discuție despre motivațiile psiho-sociale ale candidatului privind orientarea sa profesională

Etapa a II-a Proba 1) – alcătuirea unui scurt scenariu coregrafic, pornind de la 5 cuvinte indicate de comisie, desemnând obiecte, fiinţe, stări sufleteşti. Proba 2) improvizaţie coregrafică pe un suport muzical ales de comisie (5-10 min.).