Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi este o instituţie de învăţământ superior artistic ce reuneşte sub cupola sa trei facultăţi: Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale Teoretice, Facultatea de Teatru și Facultatea de Arte Vizuale şi Design.

În cadrul Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” din Iaşi funcționează și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic care asigură pregătirea inițială și continuă, psihopedagogică şi didactică a studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior ce se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Coregrafie.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a primit GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT la evaluarea instituțională din 2021.