Înfiinţată în 1860 ca Şcoală de pictură, devenită în 1864 Şcoală naţională de Belle Arte după modelul occidental, prima instituţie de nivel superior din învăţământul românesc de artă a funcţionat continuu până în prezent, în pofida vremurilor din perioada comunismului, când Academia de Arte Frumoase Iaşi (cu titulatura adoptată în 1931) a fost transformată în Facultatea de Desen (1950), iar apoi în Facultatea de Arte Plastice (1978). Din anul 2012 poartă denumirea de Facultatea de Arte Vizuale şi Design.

Facultatea de Arte Vizuale și Design aparține ansamblului de trei facultăți integrate în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu”, instituţie publică de învăţământ artistic superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată în condiţiile legii, cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, clasificată ca universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design este în categoria A în clasamentul naţional. Este singura instituție de învățământ superior din România în topul QS Global World Ranking 2018 – domeniul Artă și Design.

Studii universitare

În cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design Iași, procesul de formare pentru învăţământul de zi, este structurat astfel:

Pentru studiile de licență, facultatea cuprinde următoarele specializări:

Toate formele de învățământ sunt cu frecventa.

Studii de Master profesional în domeniul Arte vizuale pe durata a 2 ani, cu specializările:

Teorii şi practici în artele vizuale | Pictură | Sculptură – practici contemporane | Grafică, ilustrație, animație | Fotografie și artă video | Artă murală și ceramică în spațiul public | Studii de modă | Design | Conservarea și Restaurarea operei de artă

Școala Doctorală pentru domeniul Arte Vizuale funcționează în cadrul Instituției Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași din anul universitar 2007-2008, acoperind Programul de Studii Universitare de Doctorat, cu o perioadă de trei ani, în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, alături de celelalte două școli doctorale din cadrul I.O.S.U.D., pentru domeniile Muzică și Teatru, în cadrul prevederilor „Convenției de la Bolognia” de organizare a învățământului superior artistic românesc, de nivel european.

A fost înființată în urma numeroaselor semnale venite din partea absolvenților institutelor de artă din România. Potrivit aprobării de înființare provizorie, aceasta funcționează începând cu anul 2007 în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, având menirea de a forma specialiști, creatori și teoreticieni, în domeniul artelor vizuale, de a alinia cercetarea artistică și științifică din învățământul artistic superior românesc la un nivel european, de a contribui la dezvoltarea culturii românești și universale.

Absolvenții Școlii doctorale Arte vizuale pot să-și valorifice ulterior, în plan superior, cunoștințele teoretice și practice acumulate, creându-și astfel o punte necesară către cercetarea superioară de nivel postdoctoral, privind valorizarea creației plastice în domeniul artistic vizual.

Doctorat ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice; doctoratul  ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare; doctoratul ştiinţific  se întemeiază  pe  cercetare  creatoare  şi  studiu  ştiinţific  avansat,  care  contribuie  la dezvoltarea  de cunoştinţe,  competenţe  şi  abilităţi  cognitive  şi  artistice;  este  un  doctorat  de cercetare performantă,  care  să  reprezinte  o  contribuţie  semnificativă  şi  originală  ce  produce cunoaştere novatoare în domeniul de referinţă – Arte Vizuale.

Doctorat profesional, în  domeniul  Arte  Vizuale,  care  are  ca  finalitate  producerea  de cunoaştere originală pe baza aplicării metodei ştiinţifice şi a reflecţiei sistematice asupra unor creaţii artistice de înalt nivel naţional  şi internaţional  şi  care pot constitui o  bază pentru cariera profesională  în  învăţământul  superior  şi  în  cercetare;  studiile  universitare  ale doctoratului profesional  pot  fi  urmate  de  practicieni  ai  artelor vi zuale   afirmaţi  la nivel naţional  şi  internaţional,  a căror  activitate  artistică  este  vizibilă  şi  are  identitate  distinctă  ce poate fi integrată unui concept original, de anvergură teoretică şi de practică artistică.

Detalii cu privire la admitere, regulamente și alte informații care vizează activitatea de student doctorand se regăsesc pagina dedicată, inclusiv în platforma informativă a studenților doctoranzi și profesori îndrumători din școlile doctorale din UNAGE, DOCTART.ro.

Descarcă: Ghid de studii FAVD (pdf, 1,6MB)

Descarcă: Ghid de studii FAVD (pdf, 1,6MB)

Acces platformă eLearning

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași facilitează activitatea de administrare și colaborare între membrii comunității academice în spațiul intranet implementat cu Microsoft365.

Toți studenții, înmatriculați în anul I de studii, primesc datele de identificare în platformă din partea Serviciului Informatizare al UNAGE. împreună cu câteva instrucțiuni preliminare.

Descrierea componentelor platformei și modalitatea de lucru în sistem colaborativ prin utilizarea MS Teams, sunt disponibile direct în platforma, după prima autentificare.

Acces direct

În perioada 2021-2024 în Facultatea de Arte Vizuale și Design funcționează următoarele comisii, a căror componență a fost actualizată în februarie 2021:

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului
Președinte: Conf univ. dr. Adrian Stoleriu
Conf. univ. dr. Cristina Stratulat
Lect. univ. dr. Cătălin Soreanu
Lect. univ. dr. Mădălina Vieriu

Comisia de cercetare și creație artistică
Președinte: Conf. univ. dr. Zamfira Birzu
Conf. univ. dr. Lavinia German
Conf. univ. dr. Cătălin Gheorghe
Lect. univ. dr. Oana Nae

Comisia de relații internaționale și imagine
Președinte: Prof. univ. dr. Florin Grigoraș
Lect. univ. dr. Ramona Biciușcă
Lect. univ. dr. Smaranda Bostan
Lect. univ. dr. Daniel Sofron

Comisia probleme sociale și studențești
Președinte: Conf. univ. dr. Sorin Purcaru
Conf. univ. dr. Elena Șoltuz
Conf. univ. dr Bogdan Ungurean
Lect. univ. dr. Raluca Minea

Comisia Buget-finanțe și administrație
Președinte: Conf. univ. dr. Dan Acostioaei
Prof. univ. dr. Carmen Solomonea
Lect. univ. dr. Silviu Buraga
Lect. univ. dr. Mihai Vereștiuc

Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară
Președinte: Prof. univ. dr. Laura Codrina Ioniță
Prof. univ. dr. Tiberiu Vlad
Conf. univ. dr. Nae Cristian
Conf. univ. dr. Mircea Ștefănescu

Contact

Facultatea de Arte Vizuale și Design
Adresa: Str. Sărărie nr. 189, Iaşi 700451, România
Telefon: 0040 – 232 – 225333
E-mail: secretariat.favd@unage.ro
Facebook: Facultatea de Arte Vizuale si Design @FAVD.UNAGE Iasi

Localizare Google Maps