Înfiinţată în 1860 ca Şcoală de pictură, devenită în 1864 Şcoală naţională de Belle Arte după modelul occidental, prima instituţie de nivel superior din învăţământul românesc de artă a funcţionat continuu până în prezent, în pofida vremurilor din perioada comunismului, când Academia de Arte Frumoase Iaşi (cu titulatura adoptată în 1931) a fost transformată în Facultatea de Desen (1950), iar apoi în Facultatea de Arte Plastice (1978). Din anul 2012 poartă denumirea de Facultatea de Arte Vizuale şi Design.

Facultatea de Arte Vizuale și Design aparține ansamblului de trei facultăți integrate în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu”, instituţie publică de învăţământ artistic superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată în condiţiile legii, cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, clasificată ca universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design este în categoria A în clasamentul naţional. Este singura instituție de învățământ superior din România în topul QS Global World Ranking 2018 – domeniul Artă și Design.

Studii universitare

În cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design Iași, procesul de formare pentru învăţământul de zi, este structurat astfel:

Descarcă: Sesiune restanțe anul III, iunie 2024 (pdf)

Descarcă: Ghid de studii FAVD (pdf, 1,6MB)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași facilitează activitatea de administrare și colaborare între membrii comunității academice în spațiul intranet implementat cu Microsoft365.

Toți studenții, înmatriculați în anul I de studii, primesc datele de identificare în platformă din partea Serviciului Informatizare al UNAGE, împreună cu câteva instrucțiuni preliminare.

Descrierea componentelor platformei și modalitatea de lucru în sistem colaborativ prin utilizarea MS Teams, sunt disponibile direct în platforma, după prima autentificare.

Acces direct

În perioada 2021-2024 în Facultatea de Arte Vizuale și Design funcționează următoarele comisii, a căror componență a fost actualizată în februarie 2021:

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului
Președinte: Prof. univ. dr. Adrian Stoleriu
Conf. univ. dr. Cristina Stratulat
Conf. univ. dr. Cătălin Soreanu
Conf. univ. dr. Mădălina Vieriu

Comisia de cercetare și creație artistică
Președinte: Prof. univ. dr. Zamfira Birzu
Conf. univ. dr. Lavinia German
Prof. univ. dr. Cătălin Gheorghe
Lect. univ. dr. Oana Nae

Comisia de relații internaționale și imagine
Președinte: Prof. univ. dr. Florin Grigoraș
Lect. univ. dr. Ramona Biciușcă
Lect. univ. dr. Smaranda Bostan
Conf. univ. dr. Daniel Sofron

Comisia probleme sociale și studențești
Președinte: Conf. univ. dr. Sorin Purcaru
Conf. univ. dr. Elena Șoltuz
Conf. univ. dr Bogdan Ungurean
Lect. univ. dr. Raluca Minea

Comisia Buget-finanțe și administrație
Președinte: Conf. univ. dr. Dan Acostioaei
Prof. univ. dr. Carmen Solomonea
Conf. univ. dr. Silviu Buraga
Conf. univ. dr. Mihai Vereștiuc

Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară
Președinte: Prof. univ. dr. Laura Codrina Ioniță
Prof. univ. dr. Tiberiu Vlad
Prof. univ. dr. Nae Cristian
Conf. univ. dr. Mircea Ștefănescu

Contact

Facultatea de Arte Vizuale și Design
Adresa: Str. Sărărie nr. 189, Iaşi 700451, România
Telefon: 004-0751511296
E-mail: secretariat.favd@unage.ro, secretariat.favd@gmail.com
Facebook: Facultatea de Arte Vizuale si Design @FAVD.UNAGE Iasi

Localizare Google Maps