Activitățile educaționale ale programului de studiu Pedagogia  artelor plastice și decorative sunt adaptate şi organizate astfel încât absolventul să participe constructiv la viaţa culturală contemporană.

Misiunea este orientată spre formarea unor personalităţi cu pregătire complexă, capabile să participe activ în procese didactice formale, în practici educaţionale alternative şi în proiecte artistice contemporane. Specializarea propune dobândirea unei cunoaşteri de bază a teoriilor psiho-pedagogice şi ale artelor vizuale precum şi dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ştiinţifică şi practică, de analiză şi mediere culturală. Având în vedere impactul pe care îl poate avea asupra societăţii, considerăm că fiecare absolvent poate fi un generator de influenţă în cultura naţiunii şi trebuie să-şi asume responsabilitatea impusă de acest rol.

Pe parcursul ciclului de licenţă, studenţii specializării au oportunitatea de a studia la universităţi de prestigiu din Europa, cu stagii de studiu oferite prin burse în cadrul programului de mobilităţi Erasmus-Socrates.