Potrivit Legii Învăţământului articolul 170, studenţii români de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior de stat care obţin rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, respectă disciplina universitară, au o comportare demnă şi civilizată, pot benefecia de burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social de la bugetul de stat sau burse pe bază de contract din partea agenţilor economici sau unor persoane juridice sau fizice, ori credite acordate de bănci.
Prezentul Regulament privind acordarea burselor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi a fost aprobat de către Biroul Senat, şi stabileşte tipurile de burse acordate de facultăţi, condiţiile de acordare/retragere a burselor pentru studenţi, cuantumul şi perioada de acordare a burselor; în plus, se specifică şi condiţiile de acordare a ajutoarelor sociale, a biletelor de odihnă, şi a reducerilor pentru excursii organizate în grup.

Documente

Regulamentul de acordare a burselor la UNAGE – actualizat 01.2024

La avizierele facultăților găsiți lista studenților care beneficiază de burse.

Toți studenții beneficiari ai bursei vor expedia, pe adresa contabilitate@arteiasi.ro, o copie vizibilă a extrasului de cont bancar (scan) si cartea de identitate  împreună cu următoarele informații: numele și prenumele, anul de studii, programul de studii, tipul bursei acordate și numărul de telefon.

Eventualele contestații se transmit, în format pdf, ca atașament, pe adresa de email a secretariatului în termen de 5 zile de la afișare. Pentru Facultatea de Arte Vizuale și Design se utilizează adresa secretariat.favd@unage.ro.