Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași promovează excelența în creație, pedagogie, cercetare, inovare, dezvoltare umană prin aportul artelor; susține principiile și normele eticii profesionale din comunitatea academică; promovează libertatea de expresie, dreptatea, echitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse; respectă și susține dreptul de proprietate intelectuală.

Paginile bogatei istorii a universității, de 160 de ani, cuprind o serie de mari personalități care au contribuit și contribuie substanțial la tezaurul cultural național și al lumii. Fiind atenți, activi, ancorați la prezent, putem fi o punte firească între trecutul valoros, de care ne mândrim și viitorul pe care suntem responsabili să îl construim în coordonatele firești de dezvoltare armonioasă.

Suntem preocupați în permanență de îmbunătățirea ofertei educaționale, organizată pe cele trei nivele academice de licență, masterat și doctorat, într-un evantai de programe în muzică, teatru și arte vizuale, care satisfac necesitățile actuale și prefigurează pe cele viitoare în contextul dezvoltărilor socio-economice, multidisciplinarității și multiculturalității. Instituția noastră, de rang național, este singura universitate din România care adună toate ramurile artelor sub cupola ei, având un binemeritat prestigiu internațional, câștigat prin înalta calitate a serviciilor educaționale și a activității de cercetare și creație artistică.

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

Prof. Univ. Dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ