1. Centrul de cercetare şi creaţie artistică „Ştiinţa Muzicii”
2. Centrul de cercetare „Arta Teatrului. Studiu și Creație”
3. Centrul de Cercetare „Estetică şi creaţie artistică”
4. CReART – Conservare, Restaurare şi Arte aplicate
5. Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale al DPPD
6. Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguţ”
7. Centrul de Fotografie Contemporană, C_F_C
8. Centrul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Transfer Tehnologic INNOVISART
9. Centrul de Cercetare „Pictură-Practici Vizuale Contemporane/Painting-Contemporary Visual Practices”

Aceste nuclee de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică au determinat constituirea unor sfere de cercetare specifice Universităţii, precum: „Rezonanţe ale muzicii de tradiţie bizantină în creaţia compozitorilor români”; „Universul modal şi structurarea formei muzicale în sec. XX”; „Tradiţie şi modernitate în interpretarea muziciii lui George Enescu”; „Vocea cîntată: explorare, educare, evaluare”; „Teatrul de animaţie şi publicul tînăr”, „Tehnici moderne în conservare şi restaurare – Mănăstirile din nordul Moldovei”, Instrumente artistice în educaţie, Învăţământ artistic românesc – învăţământ artistic european 1860-2010, Cooperare şi dialog cultural, artistic şi educaţional în spaţii multietnice, Continuarea şi amplificarea câmpului de problematizare, cercetare şi inovare a educaţiei în domeniile formării cadrelor didactice, educaţiei artistice şi interculturale.

Revista ARTES, proiecţie directă a Centrului de cercetare Ştiinţa muzicii îşi propune să se impună atât pe plan naţional cât şi internaţional.
artes-iasi.ro

Review of Artistic Education popularizează cercetările din domeniul educaţional artistic şi activitatea Centrului de Studii şi Cercetări Interculturale al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
rae.arts.ro

Revista Colocvii Teatrale a Centrului de cercetare Arta Teatrului Studiu şi Cercetare
artes-teatru.ro

Revista Studies in Visual Arts and Communication
journalonarts.org

Revista Anastasis. Cercetare în Cultura și Arta medievală a Centrului de Cercetare a Artei medievale ”Vasile Drăguț”
anastasis-review.ro