Centrul de Cercetare şi Creaţie Artistică, Arta Teatrului – studiu și creație, a fost creat în anul 2003 în cadrul Departamentului Teatru. Obiectivele de cercetare şi creaţie ale tuturor membrilor centrului, sunt legate de:

 • formarea de specialişti capabili să desfăşoare o cercetare teoretică şi practică de înalt nivel în domeniul artei teatrale, în spiritul reformei universitare şi a integrării învăţământului românesc în structurile academice europene;
 • participarea la programe de cooperare ştiinţifică şi artistică naţională şi internaţională prin granturi/proiecte de cercetare comune;
 • iniţierea şi dezvoltarea de proiecte de cercetare şi creaţie artistică cu aplicabilitate în diferite domenii ale vieţii comunitare (educaţie, dialog social, folosirea timpului liber în beneficiul calităţii vieţii etc);
 • punerea în valoare a rezultatelor cercetării prin organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale, turnee artistice naţionale şi internaţionale, tabere de creaţie, organizarea unor festivaluri de arta spectacolului, expoziţii (scenografie, afişe, păpuşi, măşti, costume), dezbateri, workshop-uri;
 • organizarea unor manifestări de artă teatrală care să implice experimentul scenic, în contextul evoluţiei artei teatrale europene (spectacole experimentale, spectacole sincretice, spectacole după dramaturgia clasică şi modernă);
 • acordare de consultanţă şi expertiză;
 • editarea de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de creaţie scenică.

Începând cu anul 2004, în cadrul Centrului de Cercetare, este editată Revista „Colocvii Teatrale” / „Theatrical Colloquia”, prin participarea, în egală măsură, a tinerilor cercetători, dar şi a unor personalităţi consacrate ale vieţii teatrale româneşti şi internaţionale, revistă indexată BDI.

Site-ul oficial al revistei poate fi consultat la adresa https://artes-teatru.ro

Conferințele organizate de către Facultatea de Teatru, începute în anul 2015, se adresează cadrelor didactice universitare, cercetătorilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor interesați și specializați în domeniul Teatru și artele spectacolului. Site-ul oficial al conferințelor poate fi consultat la adresa, conferinte.artes-teatru.ro.

Consiliul ştiinţific:

 • Prof. univ. dr. habil. Aurelian Bălăiţă
 • Prof. univ. dr. habil. Raluca Bujoreanu – Huțanu
 • Prof. univ. dr. habil. Anca Doina Ciobotaru
 • Prof. univ. dr. habil. Octavian Jighirgiu
 • Prof. univ. dr. Anca Rusu
 • Conf. univ. dr. habil. Ioana Petcu-Pădurean – secretar
 • Conf. univ. dr. Antonela Cornici
 • Lect . univ. dr. Adrian Buliga

Membrii de onoare:

 • Prof. univ. dr. Sorina Bălănescu
 • Prof. univ. dr. Constantin Paiu
 • Prof. univ. dr. Mihaela Arsenescu Werner
 • Prof. univ. dr. Emil Coşeru
 • Conf. univ. dr. Gavril Constantin Siriteanu

Membrii:

 • Prof. univ. dr. habil. Aurelian Bălăiţă
 • Prof. univ. dr. habil Raluca Bujoreanu – Huțanu
 • Prof. univ. dr. habil. Anca Doina Ciobotaru
 • Prof. univ. dr. Ciprian Huţanu
 • Prof. univ. dr. habil Octavian Jighirgiu
 • Prof. univ. dr. Anca Rusu
 • Prof. univ. dr. Ion Mircioagă
 • Conf. univ. dr. Anca Ciofu
 • Conf. univ. dr. habil. Ioana Petcu-Pădurean
 • Conf. univ. dr. Doru Aftanasiu
 • Conf. univ. dr. Lorette Enache
 • Conf. univ. dr. Ligia Cosoiu
 • Conf. univ. dr. Oana Botezatu
 • Conf. univ. dr. Irina Scutariu
 • Conf. univ. dr. Doru Zaharia
 • Conf. univ. dr. Alexandru Radu Petrescu
 • Conf. univ. dr. habil. Călin Ciobotari
 • Conf. univ. dr. Ioana Bujoreanu
 • Conf. univ. dr. Antonela Cornici
 • Lect. univ. dr. Carmen Antochi
 • Lect. univ. dr. Adrian Buliga
 • Lect. univ. dr. Dumitriana Condurache
 • Lect. univ. dr. Tamara Constantinescu
 • Lect. univ. dr. Emanuel Florentin
 • Lect. univ. dr. Cristina Todi
 • Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
 • Asist. univ. dr. Cristi Avram
 • Asist. univ. dr. Florin Caracala
 • Asist. univ. dr. Alice – Ioana Florentin
 • Asist. univ. dr. Iulia Moraru

Membrii asociaţi

 • CS I dr. Gabriela Haja – Institutul de Filologie, Iași
 • Toma Hogea – actor
 • Irina Dabija – profesor, traducător
 • Cristina Rădulescu – filolog, Teatrul Național Iași
 • Nic Ularu – scenograf
 • drd. Carmen Hăisan – actor
 • Ecaterina Ciofu – actor freelancer
 • Mihai Cornea – actor freelancer
 • Tiberiu Gabor Bitere – actor
 • Dumitru Georgescu – actor
 • Ioana Iordache – actor
 • Andrei Emilian – actor freelancer
 • ing. Victor Dănilă
 1. Studii teoretice
 2. Proiecte de Creație și cercetare artistică – spectacole atelier, aplicative, performance, instalații
 3. Consultanță – acordată partenerilor din învățământul preuniversitar, universitar și ONG-uri.
 4. Elaborare strategii de pedagogie teatrală și materiale didactice.
 5. Structurare proiecte finanțate și promovare (a imaginii/ activității).
 1. Direcția de cercetare Studii teoretice include:

– activitățile de identificare și grupare a temelor de cercetare  individuale  (ale cadrelor didactice, masteranzilor și doctoranzilor) în Proiecte de cercetare;
coordonarea organizării Simpozioanelor, Conferințelor științifice, a dezbaterilor teoretice;
coordonează editarea Revistei „Colocvii Teatrale” și activitățile de acreditare și clasificare.

Locație: Laborator sala 58, Laborator studii teoretice, sala 50

2. Proiectele de Creație și Cercetare Artistică vizează activitatea de spectacole atelier/aplicative pentru un anume concept, performance, instalații.

Proiectele artistice/practico – aplicative, interne sau interuniversitare, să fie însoțite de Conferințe și workshop-uri demonstrative, Masterclass la care să participe cadre didactice și studenți din alte universități sau facultăți ale UAGE.

Locație: Sala STUDIO; Sala 49 – Laborator antrenamente coregrafice, de mișcare scenică și lupte scenice; Laborator video-montaj; Sala 53 – Laborator de Studii Interdisciplinare

3. Activitatea de Consultanță – este destinată partenerilor din învățământul preuniversitar, universitar și ONG-uri.

Include activități de consultanță  în: utilizarea alternativă a tehnicilor teatrale  (TIE, DIE ș. a.); orientarea în carieră.

Locație: Laborator 58 și Laborator de Studii Interdisciplinare  -sala 53

4. Direcția de Elaborare strategii de pedagogie teatrală și materiale didactice vizează:

 • pregătirea structurării programelor de studii într-o limbă străină, dar și realizarea unor suporturi de cursuri în format electronic;
 • concretizarea bazei de e- learning (utilizabilă și pentru consultanță) care să poată fi acccesată pe baza unui cod/ abonament – și să devină o sursă de finanțare;
 • editarea unor DVD –uri cu spectacole create în Facultate și care să devină sursă de finanțare pentru proiectele viitoare (distribuirea resurselor se va face pe baza unui regulament).
 • editare cărți pentru copii (învățământul timpuriu și școlar).

Locație: Sala 58

5. Direcția de Structurare proiecte finanțate și promovare (a imaginii/ activității)

Este centrat pe acordarea unui sprijin, prin intermediul ICMA, celor ce vor iniția proiecte prin finanțare (în limita bugetului disponibil) și  informații referitoare la:

 • baze de date privind resurse de finațare accesbile,
 • modalități de structurare a unui proiect,
 • identificarea proiectelor reale și viabile,
 • accesarea schimburilor inter-bibliotecare – bazate pe contracte de colaboarea între biblioteci, inclusiv de la universitățile partenere din străinătate – stabilirea condițiilor financiare.