Organismele de conducere ale Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” Iaşi sunt eligibile şi se confirmă de către Senat. De asemenea, conducerea instructiv-educativă, artistică, ştiinţifică şi financiară a Universităţii este înfăptuită tot de Senat.

Organigrama UNAGE

Senat

Rectorat

Consiliul de administrație

Consiliul studiilor superioare de doctorat

Comisia de etică