Erasmus ID: RO IASI01

OID: E10177852
PIC number: 986742007
ECHE number: 56011-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE

a) Aplicatia pentru Bursa Erasmus Plus de Studiu / Plasament

Formular aplicație Bursa Erasmus Plus

 1. Cerere pentru studiu  / Cerere pentru plasament
 2. CV Europass
 3. Portofoliu / inregistrare
 4. Scrisoare de intentie / proiectul de studii (model)
 5. Scrisoare de recomandare (model)
 6. Certificat de limbă (model)

Instrucțiuni de completare
b) Aplicatia la institutia gazdă

 1. Application Form
 2. Learning Agreement studiu / Learning Agreement plasament (practica) Foaie matricola partiala (de la facultate sau din contul de student)
 3. Portofoliu

Guidelines Studiu / Guidelines Plasament
c) Acte la revenirea din mobilitatea Erasmus Plus

 1. Model de Transcript of Records
 2. Model de certificat de prezenta de la insitutia partenera
 3. Model de Mobilipass
d) Înainte de plecarea în mobilitate

Mobilităţi studenţi pentru Studiu SMS / Plasament (practică) SMP

Documente necesare înainte de selecţie

 • Cererea tip
 • CV Europass;
 • scrisoare de intenţie;
 • copie CI;
 • recomandare profesor îndrumător;
 • atestat limbă străină (unde este cazul);
 • portofoliu / inregistrare;
 • adeverinţă student (master 1).

Documente necesare între selecţie şi plecarea în mobilitate

 • acceptul instituţiei gazdă (scrisoarea de invitaţie sau e-mail)
 • Learning agreement-ul (LA) completat şi semnat de către toate părţile (student, UAGE şi instituţia gazdă)
 • contractul financiar;
 • asigurare de sănătate şi alte tipuri de asigurare dacă impune instituţia parteneră;
 • extras de cont in euro la BRD;
 • scrisoare de garanţie notarială (un act notarial din acre reiese că o persoană cu venit, chiar şi pensionar, garantează suma din contractul financiar pentru cazurile cand studentul încalcă regulile contractuale);
 • viza, dacă studentul are cetăţenie non-UE.

Documente necesare pe durata mobilităţii

 • LA cu pagina “Section during mobility – changes”, pentru cazurile în care se cer schimbări de către una dintre părţi (prima lună de mobilitate);
 • încărcarea informaţiilor în Mobility Tool (de către persoana abilitată din Biroul Erasmus) şi verificarea corectitudinii acestora;
 • cererea de prelungire a perioadei de şedere sau pentru alte modificări ce necesită schimbări în contractul financiar, printr-un act adiţional (cu cel puţin o lună inainte de finalizarea primei perioadei de şedere);
 • Actul adiţional la contractul financiar, dacă este cazul;
 • documentul Europass după transmiterea sa de către Biroul Erasmus pentru completare/corectare şi obţinerea semnaturilor până la finele mobilităţii (opţional).

Documente necesare la întoarcerea din mobilitate (cu semnătura şi ştampila instituţiei gazdă)

 • LA complet, semnat si stampilat;
 • Atestatul/Certificatul de prezenţă pentru perioada de mobilitate din contractul financiar sau actul adiţional;
 • Transcript of records (pentru SMS) şi/sau transcript of work (pentru SMP); (Se predau originalele la Biroul Erasmus şi copiile celor două documente la secretariatul facultăţii, pentru echivalare, motivare absenţe etc)
 • Raportul online din Mobility Tool, se transmite imediat după finalizarea mobilităţii şi primirea mesajului de înştiinţare (la final în MT studentul trebuie să aibă statusul “Submitted”) pentru respectivul raport.

Atentie! Datele completate in raportul online sa fie in concordanţă cu cele din contractul financiar sau Actul adiţional.

Echivalarea examenelor în baza

 • atestatului de prezenţă şi
 • Transcript of records sau a paginii „section after mobility” din LA, depuse la secretariatul facultăţii.

Se face echivalarea disciplinelor studiate în instituţia parteneră şi/sau a practicii artisitice de către comisia de echivalare de la facultate.

Secretariatul va transmite procesul verbal de echivalare la Biroul Erasmus+.

Mobilitatea Erasmus Plus trebuie menţionată în Suplimentul la diplomă/ foaia matricolă, cel putin la „Observatii”.

Pregătirea lingvistică

Înainte de plecarea în mobilitate şi la finalul mobilităţii à fiecare student este obligat să efectueze un test de limbă pe platforma Online Linguistic Support (OLS) la începutul şi sfârşitul mobilităţii. Rezultatul testării nu influenţează efectuarea mobilităţii.

Înainte de plecarea (dar după selecţie) şi/sau în timpul mobilităţii studentul poate beneficia de pregătire lingvistică prin curs online, gratuit, pe platformă OLS.

Se alocă o licenţă pentru testare şi o licenţă pentru învăţare. Este obligatorie utilizarea fiecărei licenţe alocate.

Informaţii utile pentru studenţi despre mobilităţile Erasmus+:
Tel 0040 0751511291, Fax 0040232 212549, erasmus.arteiasi.ro@gmail.com

Carta Erasmus pentru Învățământul Superior
Carta Universitară Erasmus

Coordonator instituţional
Prof. univ. dr. Florin Grigoraş
erasmus.arteiasi.ro@gmail.com