Planul operațional al Universității Naționale de Arte „George Enescu” stabilește obiectivele operaţionale corespunzătoare principalelor direcţii de activitate și se întocmește pentru o perioadă de un an, pe baza planului strategic și al planurilor operaționale ale facultăților.