Studii doctorale UNAGE

IOSUD din UNAGE Iași își propune să devină un pol de cunoaștere avansată în domeniul artistic, un centru relevant în contextul educational și artistic din România și din străinătate care să ofere modele de urmat pentru practici artistice, cercetări teoretice sau istoriografice pentru profesioniștii artiști din domeniul artelor vizuale, muzical, al teatrului și artelor spectacolului. Această instituţie are un profil unic în România integrând în structura sa cele trei școli doctorale din trei domenii artistice distincte; fapt valorificat prin proiecte interdisciplinare care se vor dezvolta tot mai complex în viitor.

DOCTART.RO este portalul educațional în care se regăsesc detalii despre metodologiile și tematicile de cercetare, precum și despre activitatea IOSUD din UNAGE Iași.

Studiile doctorale din IOSUD sunt organizate în cadrul celor trei școli doctorale din UNAGE în cele trei domenii acreditate de către ARACIS: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Artele spectacolului.

Durata programului de doctorat este de 3 ani. Forma de desfășurare a studiilor este cu frecvență și frecvență redusă, în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținere în ședință publică, și în fața comisiei, a tezei de doctorat.

Lista conducătorilor de doctorat [pdf]

Valoarea taxelor de studii doctorale, valabile în anul universitar 2023-2024 – Taxe studii doctorale [PDF].

Domeniul Muzica

Arii tematice de cercetare
Profil stiintific conducatori de doctorat
Plan învățământ 2018-2019
Stilistica interpretării
Direcții în muzicologia contemporană
Tehnici de compoziţie în muzica contemporană
Etică și integritate academică
Principii și tehnici de analiză muzicală
Metodologia elaborării discursului ştiinţific

Domeniul Teatru

Plan învățământ 2020-2021
Planuri invatamant 2014-2019
Fișa disciplinei Valori și structuri dramatice in teatrul de dramă și de animație
Fișa disciplinei Metode și tehnici de cercetare în artele spectacolului
Fișa disciplinei Formă și sens în discursul scenic
Fișa disciplinei Etică academică
Fișa disciplinei Dramaturgi francezi pe scenele româneşti
Fișa disciplinei Continuitate şi ruptură în mişcarea teatrală din prima jumătate a secolului XX – curente, tendinţe, oameni de teatru
Fișa disciplinei Mecanisme si forme ale comicului – aplicatii pe texte de I.L. Caragiale
Fișa disciplinei Concepul spectacular. Expresie și comunicare în teatru și film
Fișa disciplinei Amplitudinea cercetării ştiinţifice. Rigoare şi inventivitate

Domeniul Arte vizuale

Plan învățământ 2020-2021
Plan învățământ perioada 2015-2020
Stat de funcții 2020-2021
Lista conducătorilor de doctorat Arte Vizuale
Fișa disciplinei Hermeneutica limbajului vizual 
Fișa disciplinei Interferențe vizual artistice 
Fișa disciplinei Arta medievală din Moldova în context european
Fișa disciplinei Corporalitate si performativitate in artele media
Fișa disciplinei Morfologia reprezentărilor artistice
Fișa disciplinei Etica si integritate academica
Fișa disciplinei Metafora si analogie in design
Curs – Metaforă și analogie în design
Ariile tematice corespunzătoare Școlii doctorale Arte vizuale
Teme cercetare pentru Școla doctorală Arte vizuale
Activități de cercetare ale conducătorilor de doctorat în anul 2020
Lista studenților în anul universitar 2020-2021

Regulamente IOSUD

  • Strategie de prevenire si combatere a fenomenului de plagiat în tezele de doctorat la IOSUD – UNAGE Iași – [Strategie]
  • Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat [Regulament]
  • Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul UNAGE – [Regulament]

Metodologii IOSUD

Domeniul Muzică

Metodologie admitere doctorat Muzica 2022-2023 (pdf)

Domeniul Teatru

Metodologie admitere doctorat Teatru 2022-2023 (pdf)

Domeniul Arte vizuale

Metodologie admitere doctorat Arte vizuale 2022-2023 (pdf)

Toate regulamentele, metodologiile și procedurile aplicate studenților și cadrelor didactice ale UNAGE pot fi accesate din pagina dedicată.

Contact
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
Str. Costache Negruzzi (fostă Horia) 9, 700126, Iaşi

Profesor univ. dr. Matei Bejenaru
Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Leonte Alina
Secretar doctorat

Program: 10:00 – 14:00

Tel: 0751 511 288
E-mail: alina_leonte79@yahoo.com | doctorat@unage.ro