Studii doctorale UNAGE

IOSUD din UNAGE Iași își propune să devină un pol de cunoaștere avansată în domeniul artistic, un centru relevant în contextul educational și artistic din România și din străinătate care să ofere modele de urmat pentru practici artistice, cercetări teoretice sau istoriografice pentru profesioniștii artiști din domeniul artelor vizuale, muzical, al teatrului și artelor spectacolului. Această instituţie are un profil unic în România integrând în structura sa cele trei școli doctorale din trei domenii artistice distincte; fapt valorificat prin proiecte interdisciplinare care se vor dezvolta tot mai complex în viitor.

Mai multe detalii despre metodologiile și tematicile de cercetare, precum și despre activitatea IOSUD din UNAGE Iași pot fi găsite pe portalul educațional DOCTART.RO

Studiile doctorale din IOSUD sunt organizate în cadrul celor trei școli doctorale din UNAGE în cele trei domenii acreditate de către ARACIS: Muzică, Arte vizuale, Teatru și Artele spectacolului.

Durata programului de doctorat este de 3 ani. Forma de desfășurare a studiilor este cu frecvență și frecvență redusă, în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susținere în ședință publică, și în fața comisiei, a tezei de doctorat.

Lista conducătorilor de doctorat [pdf]

Număr de locuri

Domeniul Muzică: 6 locuri
3 locuri  IF cu bursă, 1 loc IFR –  fără bursă, 2 locuri rromi, 5 locuri la taxă

Împărțirea locurilor finanțate pe specializări:

 • Doctorat științific  – muzicologie – 1 loc
 • Doctorat profesional – compoziție – 1 loc
 • Doctorat profesional – interpretare – 4 locuri

Domeniul Teatru: 5 locuri
3 locuri  IF cu bursă, 2 locuri rromi, 5 locuri la taxă

Domeniul Arte Vizuale: 7 locuri
2 locuri  IF cu bursă, 2 locuri IFR – fără bursă, 2 locuri Rromi,1 loc Români de pretutindeni,5 locuri la taxă

Documente necesare înscrierii

 • Formular de înscriere: Domeniul Muzica |  Domeniul Teatru |  Domeniul Arte Vizuale
 • copie buletin (CI)
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma/diplomele de licenţă + Anexă;
 • diploma/diplomele de studii postuniversitare + Anexă (dacă este cazul);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice), a creaţiilor proprii (publicate, interpretate) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste; Pentru detalii consultati metodologia.
 • certificat de competenţă lingvistică, pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă), cu valabilitate de un an, eliberat de catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate;
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Domeniul Muzică

Metodologie admitere doctorat Muzica 2021-2022
Anexa metodologie admitere online doctorat Muzica

Domeniul Teatru

Metodologie admitere doctorat Teatru 2021-2022
Anexa metodologie admitere online doctorat teatru

Domeniul Arte vizuale

Metodologie admitere doctorat Arte vizuale 2021-2022

Contracte de studii

Orar

Orar Scoala Doctorala Muzica 2021-2022
Orar Scoala Doctorala Teatru 2021-2022
Orar Scoala Doctorala Arte vizuale 2021-2022

Reguli de tehnoredactare
Reguli de tehnoredactare, Școala doctorală domeniul Arte vizuale
Reguli de tehnoredactare, Școala doctorală domeniul Teatru

Tabel taxe doctorat

Formulare

Cerere prelungire pe motive medicale
Cerere prelungire susținere teză
Cerere prelungire studii de doctorat
Cerere retragere de la studii de doctorat

Model Adeverinta Doctorat

Cererile se depun  la secretariatul CSUD (scan,personal sau prin curierat) cu aprobarea conducătorului de doctorat. Cererile trimise pe mail, fără viza coordonatorului științific, nu vor fi considerate valide și nu vor produce efecte.

Data limită de depunere a ceririlor de prelungire: 17 septembrie 2021

Domeniul Muzica

Arii tematice de cercetare
Profil stiintific conducatori de doctorat
Plan învățământ 2018-2019
Stilistica interpretării
Direcții în muzicologia contemporană
Tehnici de compoziţie în muzica contemporană
Etică și integritate academică
Principii și tehnici de analiză muzicală
Metodologia elaborării discursului ştiinţific

Domeniul Teatru

Plan învățământ 2020-2021
Planuri invatamant 2014-2019
Fișa disciplinei Valori și structuri dramatice in teatrul de dramă și de animație
Fișa disciplinei Metode și tehnici de cercetare în artele spectacolului
Fișa disciplinei Formă și sens în discursul scenic
Fișa disciplinei Etică academică
Fișa disciplinei Dramaturgi francezi pe scenele româneşti
Fișa disciplinei Continuitate şi ruptură în mişcarea teatrală din prima jumătate a secolului XX – curente, tendinţe, oameni de teatru
Fișa disciplinei Mecanisme si forme ale comicului – aplicatii pe texte de I.L. Caragiale
Fișa disciplinei Concepul spectacular. Expresie și comunicare în teatru și film
Fișa disciplinei Amplitudinea cercetării ştiinţifice. Rigoare şi inventivitate

Domeniul Arte vizuale

Plan învățământ 2020-2021
Plan învățământ perioada 2015-2020
Stat de funcții 2020-2021
Lista conducătorilor de doctorat Arte Vizuale
Fișa disciplinei Hermeneutica limbajului vizual 
Fișa disciplinei Interferențe vizual artistice 
Fișa disciplinei Arta medievală din Moldova în context european
Fișa disciplinei Corporalitate si performativitate in artele media
Fișa disciplinei Morfologia reprezentărilor artistice
Fișa disciplinei Etica si integritate academica
Fișa disciplinei Metafora si analogie in design
Curs – Metaforă și analogie în design
Ariile tematice corespunzătoare Școlii doctorale Arte vizuale
Teme cercetare pentru Școla doctorală Arte vizuale
Activități de cercetare ale conducătorilor de doctorat în anul 2020
Lista studenților în anul universitar 2020-2021

Contact
Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași
Str. Costache Negruzzi (fostă Horia) 9, 700126, Iaşi

Profesor univ. dr. Matei Bejenaru
Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat

Leonte Alina
Secretar doctorat

Program: 10:00 – 15:00

Tel:  0751 511 288
E-mail: doctorat@unage.ro