Organigrama administrativă

Direcţia Generală Administrativă

Direcţia Financiar-Contabilă

Oficiul Juridic / Responsabil DPO

Compartiment Resurse Umane

Secretariat UNAGE

Audit public intern

Compartiment informatizare