Calendarul referendumului pentru  alegerea modalității de desemnare a Rectorului UNAGE pentru mandatul 2024 – 2028

Metodologie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului UNAGE 2024 – 2028

Membrii Biroului Electoral al UNAGE:

  • Lect. univ. dr. Andrei Enoiu
  • Lect univ. dr. Laura Bilic
  • Conf. univ. dr. Bogdan Ungurean
  • Studenta Karina Elena Cojocaru
  • Jurist Dragos Bahnea

Liste votanți la referendumul pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului UNAGE pentru mandatul 2024-2028: