Este responsabil pentru implementarea, exploatarea și supravegherea infrastructurii informatice hardware și software a universității, de coordonare și eficientizare a activității departamentelor și compartimentelor subordonate și a celor cu care se află în relații de colaborare.  Membrii serviciului IT oferă sprijin pentru crearea unor medii eficiente de predare și învățare pentru a promova succesul studenților.