Este responsabil pentru implementarea, exploatarea și supravegherea infrastructurii informatice hardware și software a universității, de coordonare și eficientizare a activității departamentelor și compartimentelor subordonate și a celor cu care se află în relații de colaborare.  Membrii serviciului IT oferă sprijin pentru crearea unor medii eficiente de predare și învățare pentru a promova succesul studenților.

Șef Serviciu

Dr. Ing. Bogdan Anghel
bogdan.anghel@unage.ro

Str. Costache Negruzzi nr. 9
unage.it@unage.ro

Birou informatizare spectacole și activități tipografice

Str. Costache Negruzzi nr. 9

Analist, administrator web
Ing. Victor George Dănilă
victor.danila@unage.ro

Inginer sistem
Ing. Neculai Bostan
neculai.bostan@unage.ro

Secretar tipografie și editură
Carmen Elena Antochi

Muncitori tipografi
Daniel Popa
Eusebiu Negură

Regizori de scenă
Andrei Emilian
Mihai Cornea

Birou informatizare FAVD

Str. Sărărie nr. 189

Șef Birou
Administrator web
Analist programator Adriana Neica

Laboranți
Tiberiu Pop
Cosmin Pănescu
Gabriel Păun
Nicu Oniciuc
George Cernat
Cătălin Marinescu

Regulamente ale Serviciului de Informatizare și Activități tipografice
Regulament de organizare și funcționare a Serviciului de Informatizare și Activități tipografice
Politici in domeniul IT in cadrul UNAGE
Strategia de securitate IT
Strategia de digitalizare in cadrul UNAGE

Proceduri
Procedura operaţională privind licențierea
Procedura operaţională privind utilizarea dispozitivelor mobile în rețeaua UNAGE
Procedura operaţională de utilizare a aplicatiei UMS
Procedura operationala de securizare și monitorizare a serverelor
Procedura operaţională de utilizare a staţiilor de lucru şi a reţelei de internet