UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” ORGANIZEAZĂ:

Concurs Îngrijitor

Anunt, Tematica, Bibliografie și Componenta Dosarului | Decizie Comisii | Rezultat selecție dosare |

Concurs servicii voluntariat – secretar facultate

Anunt concurs | Rezultat Selecție Dosare |

Concurs servicii voluntariat

Anunț solicitare servicii, 11 octombrie 2022 | Anunț concurs, 19 octombrie 2022 | Rezultat concurs, 03 noiembrie 2022

Concurs Laborant Arte Plastice

Anunt, Tematica, Bibliografie și Componenta Dosarului | Decizie Comisii | Formular de Înscriere | Rezultat selecție dosare | Rezultat proba practica si proba scrisa | Rezultat Final

Concurs Administrator Patrimoniu

Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului

Concurs Laborant Pictura
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului

Concurs Secretar Rectorat
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului

Concurs Secretar Facultate (pe perioada determinata)
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si practica | Anunt reprogramare interviu | Rezultat final

Concurs Laborant Acordor
Anunt, Tematica si Bibliografie | Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si practica

Concurs Muncitor Tamplar
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa | Rezultat final

Concurs Secretar Facultate
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si practica | Anunt reprogramare interviu | Rezultate finale

Concurs Secretar Rectorat
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Anunt reprogramare interviu | Rezultat proba scrisa si practica | Rezultate finale

Examen de promovare in grad Administrator Financiar
Anunt | Anunt modificare ora | Rezultat final

Examen de promovare in grad Laborant
Anunt | Rezultat final

Concurs Secretar
Anunt, Tematica, Bibliografie si Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si practica | Rezultat final

Concurs Administrator de patrimoniu
Anunt, Tematica si Bibliografie | Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat final

Concurs Redactor
Anunt, Tematica si Bibliografie | Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si proba practica | Rezultate finale

Concurs Secretar
Anunt, Componenta Dosarului, Tematica si bibliografie | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba scrisa si proba practica | Rezultat Final

Concurs Administrator Financiar (Resurse Umane)
Anunt | Componenta Dosarului | Rezultat selectie dosare | Rezultat proba practica si scrisa | Rezultat final

Examen de promovare in grad Inginer Sistem
Anunt | Rezultat final

Examen de promovare in grad Redactor
Anunt | Rezultat final

Concurs Administrator Financiar si Administrator Financiar cu atributii de casier
Anunt, Tematica si Bibliografie | Componenta Dosarului
Rezultat Selectie Dosare: Administrator Financiar | Administrator Financiar cu atributii de casier
Rezultat Proba Practica si Proba Scrisa: Administrator Financiar | Administrator Financiar cu atributii de casier
Rezultat Final: Administrator Financiar | Administrator Financiar cu atributii de casier