Studii Doctorat

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice

Facultatea de Teatru

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Modul Pedagogic

Programul de pregătire inițială, psihopedagogică şi didactică a studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte…

Români de pretutindeni

Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României; Românii emigrați …

Cetățeni străini non-UE

Admiterea la studii a cetățenilor străini non-UE în instituțiile de invățământ din cadrul sistemului național public sau privat din România se face conform ordinelor și a metodologiei de admitere a UNAGE Iasi

Cetățeni UE/SEE/CE

Cetatenii statelor din Uniunea Europeana (UE), din Spatiul Economic European (SEE) si Confederatiei Elvetiene care doresc sa urmeze studii universitare de master/doctorat/DPPD în România