Cetațenii UE / SEE / CE care doresc sa urmeze studii universitare de master/doctorat/DPPD în România, pot solicita recunoașterea diplomei în vederea obținerii atestatului/ adeverinței de recunoaștere a studiilor – prin intermediul UNAGE Iași – sau direct Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, conform OMENCS 6121/ 2016 – studii universitare și OMEN 3630/2018 – studii preuniversitare.

Admiterea se susține în aceleași condiții ca și candidații români (vezi site UNAGE Iasi / ADMITERE)

Mai multe informații puteți găsi la: http://cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPD

https://cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare ; https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admission-undergraduate-studies-in-Romania

https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare ;

https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admission-master-doctorate-level-in-Romania