In anul academic 2020-2021, admiterea la studii a cetățenilor străini non-UE în instituțiile de invățământ din cadrul sistemului național public sau privat din România se face conform ordinelor de mai jos, cumulate cu metodologia proprie de admitere a UNAGE Iasi:

 • OMEN nr. 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, modificat cu OMEC 4151 din 24 aprilie 2020;
 • ORDIN 3236/2017 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
 • Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010 – privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu în Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana.

Link-uri MEC:

https://edu.ro/studenti%20non%20ue
https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php?

Util: Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2020-2021, în conformitate cu ordinul ministrului educației naționale nr. 4866/ 21 mai 2019. (Romanian universities that organize the preparatory year for learning Romanian for foreign citizens)

Documente

Actele necesare pentru dosarul de înscriere online

 • Cerere tip admitere corespunzatoare facultății;
 • Copie color certificat de naștere și traducere legalizată;
 • Copie color a actului de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 • Copie color a pașaportului – pe care se menționează „conform cu originalul” și se semnează;
 • Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat/ diplomei de licență / diplomei de master – după situatie, sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă;
 • Pentru absolvenții anului curent – copie și traducere legalizată a adeverinței de bacalaureat / de licență / de master;
 • Copie și traducere legalizată a foilor matricole aferente studiilor finalizate
 • Atestat de absolvire a anului de limbă română sau Certificat de competență lingvistică (Limba română B1, Limba engleză B2);
 • Certificat medical (intr-o limba de circulație internațională) care atestă că candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie (MRF, sange, boli venerice obligatoriu), repectiv gradul deficiențelor, corespunzator solicitărilor facultății;
 • Declarație pe proprie răspundere prin care candidatul își asumă responsabilitatea privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale (de pe site-ul UNAGE / ADMITERE);
 • Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea portofoliului / înregistrarilor video-audio;
 • Fișa de repertoriu pentru FICSMT (de pe site-ul UNAGE / ADMITERE);
 • Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România pentru românii de pretutindeni 2021-2022
 • Cerere scrisoare de accept la studii ptr. cetateni non-UE  (anexa 2);
 • Declaratie privind apartenenţa la identitatea culturală română  vizată de Consulatul României din țara de proveniență a cadidatului (anexa 3), formular valabil pentru toți românii de pretutindeni cu exceptia celor din Republica Moldova ;
 • Formular de confirmare a locului de studii. (anexa 4)