Admiterea la studii a cetățenilor străini non-UE în instituțiile de învățământ din cadrul sistemului național public sau privat din România se face conform ordinelor de mai jos, cumulate cu metodologia proprie de admitere a UNAGE Iasi:

  • OMEN nr. 3473 din 17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, modificat cu OMEC 4151 din 24 aprilie 2020;
  • ORDIN 3236/2017 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
  • Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010 – privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu în Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana.

Link-uri MEC:

https://edu.ro/studenti%20non%20ue
https://www.studyinromania.gov.ro/fp/index.php?

Util: Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2020-2021, în conformitate cu ordinul ministrului educației naționale nr. 4866/ 21 mai 2019. (Romanian universities that organize the preparatory year for learning Romanian for foreign citizens)

Documente

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de admitere studii de licență și master

Se consultă metodologiile de admitere ale fiecărei facultăți.

Formularele necesare înscrierii la examenul de admitere: