Editura Artes a fost înfiinţată în 1997, pe baza Hotărârii Senatului Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995, art. 6, având ca deziderat principal îmbinarea armonioasă a deschiderii spre nou cu recursul permanent la valorile perene ale artei româneşti şi universale.

Sediul Editurii Artes este în municipiul Iaşi, în clădirea Universităţii Naționale de Arte „George Enescu”, strada Costache Negruzzi, nr. 7-9, tel. 0740-129.690, 0232-21.25.49, fax: 0232-21.25.51.
Editura se constituie ca Fundaţie non-profit, neavând personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al universităţii.

Acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) şi recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare (CNATDU) pentru recunoaşterea lucrărilor publicate, Artes deține o configurație aparte, datorită filiației universitare triplu direcționate (pe domeniile – muzică, teatru și arte vizuale), reușind să asigure editarea unor lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, monografii, albume de artă, partituri muzicale, periodice de specialitate cu caracter științific, didactic și larg cultural, din domeniul artistic şi traduceri.

Cele două direcţii complementare ale Editurii Artes vizează atât publicarea autorilor consacraţi, cât şi promovarea tinerilor autori, în cadrul următoarelor colecţii: Didactica; Istorie şi critică; Stilistică; Antologia de folclor; Creaţie (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Bizantinologie; Conferinţele Universităţii; Lexicografie; Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (Muzică, Arte vizuale, Teatru); Debut.

Editura Artes a obținut Marele Premiu la Salonul European Exhibition of Creativity and innovation EUROINVENT 2009, Diploma Scientific Book Award, Diploma – Publishing House Grand Prize, 2010, Diploma of Excellence for Promoting the Creativity, 2011, Diploma of Excellence, 2012, de asemenea – Premiul Theodor Pallady pentru Cartea de Artă – Librex 2017, Premiul pentru Cartea de Artă (2016, 2018, 2019, 2020, Edițiile IV, VI, VII, VIII) la Târgul de Carte Zilele Recoltei Editoriale, organizate de Casa de Cultură Mihai Ursachi a Municipiului Iaşi și peste 80 de Medalii de Aur, Argint și Bronz, precum și Diplome de Excelență în cadrul Expoziţiei Salonului de Carte Ştiinţifică EUROINVENT, edițiile 2015-2019.

Web: artesiasi.ro