Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi cuprinde următoarele facultăţi, departamente şi specializări pe domenii de licenţă (pentru fiecare specializare este specificat statutul acreditării):

FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZIŢIE ŞI STUDII MUZICALE TEORETICE
Domeniul de licenţă: Muzică, forma de învățământ zi

SpecializareaNr. crediteStatut
Interpretare muzicală (canto + instrumente)240acreditată
Pedagogie muzicală180acreditată
Muzică religioasă180în curs de acreditare
Compoziţie muzicală (clasică + jazz şi muzică uşoară)240acreditată
Muzicologie240acreditată
Dirijat240acreditată

FACULTATEA DE TEATRU
Domeniul de licenţă: Teatru, forma de învățământ zi

SpecializareaNr. crediteStatut
Artele spectacolului de teatru (actorie + actorie/păpuşi/ marionete)180acreditată
Artele spectacolului (regie)180acreditată
Teatrologie-Jurnalism teatral180acreditată
Artele spectacolului (coregrafie)180în curs de acreditare

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN
Domeniul de licenţă: Arte plastice şi decorative, forma de învățământ zi

SpecializareaNr. crediteStatut
Arte plastice (pictură, sculptură, grafică, fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)180acreditată
Arta murala (Arta murala, Ceramica)180acreditată
Moda – Design vestimentar180acreditată
Arte textile – Design textil180acreditată
Design180acreditată
Pedagogia artelor plastice şi decorative180acreditată
Conservare şi restaurare180acreditată
Istoria si Teoria artei180acreditată

 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Acreditare conform Hotărârii Consiliuli ARACIS din 27.05.2021

Nivel I 30 ECTS + 5 ex. absolvire zi acreditare
Nivel II 30 ECTS + 5 ex. absolvire zi, acreditare