Organigrama Universității Naționale de Arte „George Enescu”
Organigrama administrativă a Universității Naționale de Arte „George Enescu”

Director General Admistrativ
Ec. Livia Brumă
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel/Fax: +40 232 276162
Mobil: +40 751 511297
Email: livia-mariana.bruma@unage.ro

Administrație Facultatea de Arte Vizuale și Design
Administrator Șef Facultate Dan Ovidiu Mircea
Str. Sărărie 189
Tel/Fax: +40 232 212559
Mobil: +40 751 511290

Administrator patrimoniu Ghiuș Gheorghe, Nica Ramona
Str. Sărărie nr. 189
Mobil: +40 742 854423

Laborant Cristina Filote
Muncitori: tâmplar Constantin Ciornei,
Model: Dan Buche, Ovidiu Raveica, Cristian Mercheş, Ioana Macovei, Gheorghe Savoia

Administrație Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice
Administrator Șef Facultate Cosmin Gabriel Ilie
Str. Costache Negruzzi nr. 9
Tel: +40 232 237301
Mobil: +40 745 510856

Administrator patrimoniu Grigoraș Marcela

Facultatea de Teatru
Administrator Șef Facultate Cosmin Gabriel Ilie
Str. Costache Negruzzi nr. 9
Tel: +40 232 237301
Mobil: +40 745 510856

Laborant: Jăniţă Stănilă, Leonte Angela

Bibliotecă, Cabinet Acustic – Studio Înregistrări
Şef Bibliotecă: Rusu Persic Dalia Simona
Str. Costache Negruzzi nr. 9
biblioteca@unage.ro
Tel: 0232/261218

Biblioteca centrală
Bibliotecar: Gina Orendt, Viviana Farcaș, Loredana Ioniță Florea
Str. Costache Negruzzi nr.9

Biblioteca Filială
Mioara Rusu, Cristina Iacomi, Alina Mihaela Ungurean.
Str. Sărărie nr. 189

Cabinet acustic-Studio înregistrări
Str. Costache Negruzzi nr. 7-9
Redactori: Teodor Cozmin Todică, Claudiu Murgulescu

Serviciul de Informatizare și Activități Tipografice
Șef Serviciu: Dr. Ing. Bogdan Anghel (bogdan.anghel@unage.ro)
Str. Costache Negruzzi nr. 9
Contact: unage.it@unage.ro

Birou Informatizare Spectacole și Activități Tipografice
Str. Costache Negruzzi nr. 9

Analist: Ing. Victor George Dănilă, administrator web (victor.danila@unage.ro)
Inginer sistem: Ing. Neculai Bostan (neculai.bostan@unage.ro)
Secretar tipografie și editură: Carmen Elena Antochi
Muncitor tipograf: Daniel Popa, Eusebiu Negură
Regizor de scenă: Emilian Andrei, Mihăiță Cornea

Birou Informatizare FAVD
Str. Sărărie nr. 189

Șef Birou: Analist Adriana Neica, administrator web (neicaa.adriana@unage.ro)
Laborant: Tiberiu Pop, Leontin Păun, Cosmin Pănescu, Nicu Oniciuc, Vlad Onescu, George Cernat

Birou Achiziții și Patrimoniu
Șef Birou, admin. financiar Mihaela Holban
Admin. patrimoniu Mihaela Popescu, Catană Liliana, Wersebe-Frohlich Cătălina Alina

Șoferi: Luca Ababei Ioan, Tepes Valerică

Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel/Fax: +40 232 276162

Serviciul Tehnic Social
Șef Serviciu, Admin. patrimoniu Ovidiu Panait
Str. Cuza Vodă nr. 29
Tel/Fax: +40 232 276162

Administrație Cămin C1
Administrator cămin: Ana Suciu
Str. Bucium nr. 17
Tel. 0743917227

Tehnic întreținere UNAGE
Fochişti: Ion Apetroaie, Vasile Zelincă, Enache Daniel, Luminiţa Apetroaie, Mihaela Doroftei, Burlacu Cristian,
Tâmplar, Alexandru Ciornei
Electrician, Doroftei Cristinel
Îngrijitor, Butnaru Elena

Pază