În vederea organizării activităţii internaţionale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi înfiinţează organisme specializate, Comisia pentru Relaţii Internaţionale (cu rol strategic) şi Biroul Relaţii Internaţionale (cu rol executiv). Acestea relaționează cu entitățile decizionale și executive, în modalități specifice stabilite de Carta UNAGE și regulamentele aferente. Prin aceste două organisme, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi, cu scopul dezvoltării proprii, asigură cadrul operaţional necesar desfăşurării relaţiilor internaţionale cu acele instituţii (de învăţământ superior, organizaţii, fundaţii, asociaţii profesionale, consorţii şi societăţi comerciale) și persoane care se află în sfera sa de interes, conform cu misiunea sa de instituţie de învăţământ superior artistic.

Prin activitatea de relaţii internaţionale, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi îşi valorifică potenţialul intern, dobândeşte acces la sfera de idei a învăţământului superior şi culturii mondiale, asimilând şi punând în circulaţie valori pe care îşi fundamentează prestigiul și aspirațiile.