Evaluare internaţională prin Programul de Evaluare Instituţională
al European University Association – EUA

 

Orice universitate acreditată este evaluată extern în mod periodic, la un interval de timp care nu este mai mare de 5 ani, pe baza standardelor de calitate și cerințele normative obligatorii pentru toate programele de studii (licență, masterat, doctorat).

Instituțiile de învățământ superior acreditate sunt integrate în sistemul de învățământ național și au dreptul de a elibera diplome, certificate și alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale, și de a organiza examenele prin care se finalizează programul de studii universitare de licență, masterat și/sau doctorat.

Evaluarea este realizată de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA European University Association) prin Programul de Evaluare Instituţională (IEP Institutional Evaluation Program), în cadrul proiectului naţional Performanţa în cercetare, performanţa în predare – Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România ( http://pc.forhe.ro/ro/evaluare-institutionala )

Evaluarea externă a U.A.G.E. 28-30 octombrie 2009

Evaluarea ARACIS

Evaluare institutionala Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (EI2119) – 2021

Raport Consiliu
Raport Departament
Raport Director si Coordonator
Raport comisie consultativa
Raport Evaluator strain
Raport studenti
Raspuns UNAGE