Activitatea de cercetare științifică și creație artistică din UNAGE este coordonată de către Consiliul pentru Cercetare Științifică și Creație Artistică cu sprijinul Comisiei specializate din cadrul Senatului. Asigură orientarea activității de cercetare științifică și de creație artistică din universitate în acord cu Planul strategic, cu programele naționale și internaționale de cercetare, astfel încât să se asigure coerență și funcționalitate în planificarea strategică și luarea deciziilor.

Președinte:
Prorector cercetare și creație artistică, Conf.univ.dr. Octavian Jighirgiu

Membrii din partea Facultății de Teatru
Lector univ.dr. Petcu-Pădureanu Ioana
Lector univ.dr. Cornici Antonela
Lector univ.dr. Buliga Adrian

Membrii din partea FAVD
Prof.univ.dr. Matei Bejenaru
Conf.univ.dr. Cătălin Gheorghe
Conf.univ.dr. Cristian Nae
Conf.univ.dr. Elena Șoltuz

Membrii din partea FICSMT
Prof.univ.dr. Laura Vasiliu
Conf.univ.dr. Loredana Iațeșen
Conf.univ.dr. Dan Spînu

Membru din partea DPPD
Prof.univ.dr. Eugenia Maria Pașca.

Aprobat pe 04 mai 2020, în ședința Consiliului de Administrație