Carta Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ este actul normativ pe baza căruia funcţionează această instituţie de învăţământ superior. Carta specifică organizarea şi conducerea universităţii, atribuţiile şi activitatea organismelor de conducere, organizarea învăţământului, statutul cadrelor didactice şi al studenţilor. Practic, prin normele prevăzute în ea, Carta este Constituţia comunităţii academice universitare.

Carta a fost aprobată în ședința Senatului din 11.01.2024.