Carta Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“ este actul normativ pe baza căruia funcţionează această instituţie de învăţământ superior. Carta specifică organizarea şi conducerea universităţii, atribuţiile şi activitatea organismelor de conducere, organizarea învăţământului, statutul cadrelor didactice şi al studenţilor. Practic, prin normele prevăzute în ea, Carta este Constituţia comunităţii academice universitare.

Carta conține de asemenea Regulamentul de Etică și Deontolgie Profesională Universitară  aprobat în ședința Senatului din 21.02.2018.