Reprezintă comunitatea universitară şi este forul suprem de conducere al Universităţii.

Are funcţiile de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia existentă în momentul funcționării lui, cu prevederile Cartei UNAGE Iași, precum şi cu propriile sale hotărâri și decizii asupra funcționării sale.

Senatul respectă și garantează principiile autonomiei universitare și libertății academice.

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Acestea pot fi modificate numai de către senat.

Toate structurile academice, administrative şi executive ale UNAGE sunt subordonate Senatului şi au obligaţia de a răspunde solicitărilor şi interpelărilor acestuia sau ale comisiilor sale de specialitate.

Componenţa şi mărimea senatului universitar sunt stabilite, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. Modul de organizare și atribuțiile sale sunt prevăzute in Carta și în Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UNAGE.

Conducerea Senatului

Președinte
Prof. univ. dr. Doru Albu

Vicepreședinte
Conf. univ. dr. Dan Acostioaei

Secretar
dr. Oana Nicoleta Agavriloaie-Bartoș

Componența Senatului

Reprezentanți FICSMT:
Conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu, Conf. univ. dr. Doina Grigore, Lect. univ. dr. Virgil Florin Prisecariu, Conf. univ. dr. Oana Andreea Severin, Lect. univ. dr. Florin Fodor, Conf. univ. dr. Gabriel Ciprian Chițu, Prof. univ. dr. Ciprian Andrei Ion, Conf. univ. dr. Diana Beatrice Andron, Conf. univ. dr. Loredana Viorica Iațeșen

Reprezentanți Teatru:
Prof. univ. dr. Octavian Dumitru Jighirgiu, Conf. univ. dr. Anca Ciofu, Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean, Lect. univ. dr. Bogdan Anghel

Reprezentanți FAVD:
Prof. univ. dr. Atena Elena Simionescu, Conf. univ. dr. Lavinia Cristina German, Conf. univ. dr. Cătălin Soreanu, Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Ungureanu, Prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, Prof. univ. dr. Carmen Cecilia Solomonea, Prof. univ. dr. Monica Pop, Conf. univ. dr. Ecaterina Mărghidean

Reprezentant DPPD:

Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Reprezentanți studenți:
FICSMT: Narcis Mihail Arhire, Bianca Maria Halapciuc, Ioana Karina Pop

Teatru: Ionela Frăsinescu

FAVD: Mateea Manolică, Florentina Neghină. Nicușor Șerpe, Alexandra Livia Stancu

Hotărâri ale Senatului

Hotărârea Senatului nr. 36 din 20.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 35 din 14.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 34 din 06.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 33 din 29.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 32 din 23.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 31 din 22.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 30 din 15.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 29 din 09.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 28 din 02.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 27 din 25.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 26 din 19.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 25 din 12.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 24 din 29.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 23 din 28.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 22 din 20.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 21 din 07.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 20 din 26.07.2023

Hotărârea Senatului nr. 19 din 07.07.2023

Hotărârea Senatului nr. 18 din 28.06.2023

Hotărârea Senatului nr. 17 din 12.06.2023

Hotărârea Senatului nr. 16 din 24.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 15 din 17.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 14 din 12.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 13 din 11.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 12 din 26.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 11 din 21.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 10 din 04.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 9 din 30.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 8 din 15.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 7 din 09.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 6 din 02.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 5 din 23.02.2023

Hotărârea Senatului nr. 4 din 16.02.2023

Hotararea Senatului nr. 3 din 15.02.2023

Hotărârea Senatului nr. 2 din 18.01.2023

Hotărârea Senatului nr. 1 din 11.01.2023

Hotărârea Senatului nr 36 din 06.12.2022

Hotărârea Senatului nr 35 din 05.12.2022

Hotărârea Senatului nr 34 din 16.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 33 din 10.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 32 din 04.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 31 din 04.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 30 din 31.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 29 din 19.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 28 din 12.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 27 din 11.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 26 din 3.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 25 din 30.09.2022

Hotărârea Senatului nr. 24 din 26.09.2022

Hotararea Senatului nr. 23 din 28.07.2022

Hotararea Senatului nr. 22 din 27.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 21 din 22.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 20 din 14.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 19 din 07.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 18 din 30.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 17 din 24.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 16 din 23.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 15 din 03.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 14 din 19.05.2022

Hotărârea Senatului nr. 13 din 12.05.2022

Hotărârea Senatului nr. 12 din 14.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 11 din 13.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 10 din 07.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 9 din 17.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 8 din 10.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 7 din 03.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 6 din 23.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 5 din 17.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 4 din 04.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 3 din 28.01.2022

Hotărârea Senatului nr. 2 din 20.01.2022

Hotărârea Senatului nr. 1 din 12.01.2022

Pentru hotărârile Senatului din anul 2019 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2018 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2017 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2016 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2015 (legislatura 2012-2016) puteți consulta arhiva.

Comisiile Senatului

Au rolul de a monitoriza și consilia Senatul cu privire la aspectele specifice ale Universității. Acestea întocmesc anual un raport pe baza Raportului anual al rectorului.

1. Comisia pentru activitate didactică, evaluare și asigurare a calității

– Prof. univ. dr. Paşca Eugenia-Maria

– Conf. univ. dr. Andrei Enoiu Pînzariu

– Conf. univ. dr. Ciofu Anca

– Conf. univ. dr. Acostioaei Dan

2. Comisia pentru cercetare şi creaţie artistică:

– Prof. univ. dr. Simionescu Atena-Elena

– Prof. univ. dr. Pop Monica

– Prof. univ. dr. Ion Ciprian-Andrei

– Conf. univ. dr. German Lavinia Cristina

– Prof. univ. dr. Ungureanu Cristian

3. Comisia pentru relaţii internaţionale şi imagine a universității:

– Conf. univ. dr. Soreanu Cătălin Florin

– Conf. univ. dr. Mărghidan Ecaterina

– Conf. univ. dr. Petcu Pădurean Ioana

– Conf. univ. dr. Andron Diana-Beatrice

4. Comisia pentru probleme sociale şi studenţeşti

– Conf. univ. dr. Chițu Gabriel-Ciprian

– Prof. univ. dr. Solomonea Carmen

– Prof. univ. dr. Jighirgiu Octavian-Dumitru

– Lect. univ. dr. Prisacariu Virgil Florin

5. Comisia Buget – finanţe și adminstaţie:

– Conf. univ. dr. Severin Oana Andreea

– Lect. univ. dr. Fodor Florin

– Lect. univ. dr. Anghel Bogdan

6. Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară

– Prof. univ. dr. Stoleriu Adrian

– Conf. univ. dr. Iațeșen Loredana Viorica

– Conf. univ. dr. Grigore Doina