Reprezintă comunitatea universitară şi este forul suprem de conducere al Universităţii.

Are funcţiile de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea universităţii în concordanţă cu legislaţia existentă în momentul funcționării lui, cu prevederile Cartei UNAGE Iași, precum şi cu propriile sale hotărâri și decizii asupra funcționării sale.

Senatul respectă și garantează principiile autonomiei universitare și libertății academice.

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive, administrative şi pentru întreaga comunitate universitară. Acestea pot fi modificate numai de către senat.

Toate structurile academice, administrative şi executive ale UNAGE sunt subordonate Senatului şi au obligaţia de a răspunde solicitărilor şi interpelărilor acestuia sau ale comisiilor sale de specialitate.

Componenţa şi mărimea senatului universitar sunt stabilite, astfel încât să se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. Modul de organizare și atribuțiile sale sunt prevăzute in Carta și în Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului UNAGE.

Conducerea Senatului

Președinte
Prof. univ. dr. Atena-Elena Simionescu

Vicepreședinte
Prof. univ. dr. Eugenia-Maria Pașca

Componența Senatului

Reprezentanți FICSMT:
Prof. univ. dr. Tatiana Laura Pocinoc, Prof. univ. dr. Doru Albu, Conf. univ. dr. Doina Grigore, Conf. univ. dr. Brîndușa Tudor, Conf. univ. dr. Ciprian Chițu, Conf. univ. dr. George Dumitriu, Conf. univ. dr. Diana Andron, Conf. univ. dr. Sebastian Vîrtosu, Prof. univ. dr. Ciprian-Andrei Ion, Conf. univ. dr. Ion Urdeș

Reprezentanți Teatru:
Prof. univ. dr. Ciprian Huţanu, Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu Huțanu, Conf. univ. dr. Alexandru-Radu Petrescu. Prof. univ.dr. Octavian Jighirgiu

Reprezentanți FAVD:
Prof. univ. dr. Maria Urmă, Prof. univ. dr. Carmen Solomonea, Prof. univ. dr. Matei Bejenaru, Prof. univ. dr. Codrina-Laura Ioniță, Prof. univ. dr. Cristian Ungureanu, Conf. univ. dr. Ecaterina Marghidan, Lector univ. dr. Mihai Vereștiuc, Conf. univ. dr. Silviu Buraga

Reprezentanți studenți:
Agape Robert-Ionut (Teatru), Matcovschi Gabriela, Moroșanu Andreea, Aruștei Dorotheea (Muzică), Cojocaru Elena-Karina, Avărvăroaei Emilia, Candet Laura-Ștefana, Bejinaru Gabriela-Elena (Arte Vizuale).

Hotărâri ale Senatului

Hotărârea Senatului nr. 36 din 20.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 35 din 14.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 34 din 06.12.2023

Hotărârea Senatului nr. 33 din 29.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 32 din 23.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 31 din 22.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 30 din 15.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 29 din 09.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 28 din 02.11.2023

Hotărârea Senatului nr. 27 din 25.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 26 din 19.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 25 din 12.10.2023

Hotărârea Senatului nr. 24 din 29.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 23 din 28.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 22 din 20.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 21 din 07.09.2023

Hotărârea Senatului nr. 20 din 26.07.2023

Hotărârea Senatului nr. 19 din 07.07.2023

Hotărârea Senatului nr. 18 din 28.06.2023

Hotărârea Senatului nr. 17 din 12.06.2023

Hotărârea Senatului nr. 16 din 24.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 15 din 17.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 14 din 12.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 13 din 11.05.2023

Hotărârea Senatului nr. 12 din 26.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 11 din 21.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 10 din 04.04.2023

Hotărârea Senatului nr. 9 din 30.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 8 din 15.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 7 din 09.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 6 din 02.03.2023

Hotărârea Senatului nr. 5 din 23.02.2023

Hotărârea Senatului nr. 4 din 16.02.2023

Hotararea Senatului nr. 3 din 15.02.2023

Hotărârea Senatului nr. 2 din 18.01.2023

Hotărârea Senatului nr. 1 din 11.01.2023

Hotărârea Senatului nr 36 din 06.12.2022

Hotărârea Senatului nr 35 din 05.12.2022

Hotărârea Senatului nr 34 din 16.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 33 din 10.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 32 din 04.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 31 din 04.11.2022

Hotărârea Senatului nr. 30 din 31.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 29 din 19.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 28 din 12.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 27 din 11.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 26 din 3.10.2022

Hotărârea Senatului nr. 25 din 30.09.2022

Hotărârea Senatului nr. 24 din 26.09.2022

Hotararea Senatului nr. 23 din 28.07.2022

Hotararea Senatului nr. 22 din 27.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 21 din 22.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 20 din 14.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 19 din 07.07.2022

Hotărârea Senatului nr. 18 din 30.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 17 din 24.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 16 din 23.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 15 din 03.06.2022

Hotărârea Senatului nr. 14 din 19.05.2022

Hotărârea Senatului nr. 13 din 12.05.2022

Hotărârea Senatului nr. 12 din 14.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 11 din 13.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 10 din 07.04.2022

Hotărârea Senatului nr. 9 din 17.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 8 din 10.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 7 din 03.03.2022

Hotărârea Senatului nr. 6 din 23.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 5 din 17.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 4 din 04.02.2022

Hotărârea Senatului nr. 3 din 28.01.2022

Hotărârea Senatului nr. 2 din 20.01.2022

Hotărârea Senatului nr. 1 din 12.01.2022

Pentru hotărârile Senatului din anul 2019 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2018 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2017 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2016 puteți consulta arhiva.

Pentru hotărârile Senatului din anul 2015 (legislatura 2012-2016) puteți consulta arhiva.

Comisiile Senatului

Au rolul de a monitoriza și consilia Senatul cu privire la aspectele specifice ale Universității. Acestea întocmesc anual un raport pe baza Raportului anual al rectorului.

1. Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului
Presedinte: Prof. univ. dr. Codrina Laura Ioniță
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca
Conf. univ. dr. Raluca Bujoreanu Huțanu
Conf. univ. dr. Ciprian Ion

2. Comisia pentru cercetare şi creaţie artistică
Presedinte: Conf. univ. dr. Ecaterina Mărghidean
Conf. univ. dr. Octavian Jighirgiu
Conf. univ. dr. Brîndușa Tudor

3. Comisia pentru relaţii internaţionale şi imaginea UNAGE
Presedinte: Conf. univ.dr. George Dumitriu
Conf. univ. dr. Cristian Ungureanu
Prof. univ. dr. Matei Bejenaru

4. Comisia pentru probleme sociale şi studenţeşti
Presedinte: Conf. univ. dr. Ciprian Chițu
Conf. univ.dr. Doina Grigore
Lect. univ. dr. Silviu Buraga
Conf. univ. dr. Diana Andron
Lect. univ. dr. Ion Urdeș

5. Comisia Buget – finanţe si administraţie
Presedinte: Lector univ. dr. Mihai Verestiuc
Prof. univ. dr. Maria Urma
Prof. univ. dr. Doru Albu
Prof. univ. dr. Ciprian Hutanu

6. Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară
Presedinte: Conf. univ. dr. Sebastian Vîrtosu
Prof. univ. dr. Tatiana Pocinoc
Prof. univ. dr. Carmen Solomonea
Conf. univ. dr. Alexandru Radu Petrescu