Conținutul și forma concursului de admitere, inclusiv documentele necesare înscrierii, sunt stabilite prin Metodologia de admitere a fiecărei Școli doctorale din componența IOSUD-UNAGE și sunt elaborate anual.

Numărul de locuri pentru anul 2022-2023

Domeniul Muzică:
4 locuri  IF cu bursă, 5 loc IFR –  fără bursă; 2 locuri români de pretutindeni (cu bursă); 5 locuri cu taxă

Împărțirea locurilor finanțate pe specializări:

 • Doctorat științific  – muzicologie – 2 loc
 • Doctorat profesional – compoziție – 1 loc
 • Doctorat profesional – interpretare (instrumente, canto, dirijat) – 8 locuri

Domeniul Teatru:
4 locuri  IF cu bursă, 3 locuri IFS, 5 locuri la taxă

Domeniul Arte Vizuale:
4 locuri  IF cu bursă, 4 locuri IFR – fără bursă,  5 locuri la taxă

Documente necesare înscrierii

 • Formular de înscriere: Domeniul Muzica |  Domeniul Teatru |  Domeniul Arte Vizuale
 • copie buletin (CI)
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma/diplomele de licenţă + Anexă;
 • diploma/diplomele de studii postuniversitare + Anexă (dacă este cazul);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice), a creaţiilor proprii (publicate, interpretate) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste; Pentru detalii consultati metodologia.
 • certificat de competenţă lingvistică, pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă), cu valabilitate de un an, eliberat de catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate;
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Domeniul Muzică

Metodologie admitere doctorat Muzica 2022-2023 (pdf)

Domeniul Teatru

Metodologie admitere doctorat Teatru 2022-2023 (pdf)

Domeniul Arte vizuale

Metodologie admitere doctorat Arte vizuale 2022-2023 (pdf)