Organizarea și modul de desfășurare a concursului de admitere, inclusiv documentele necesare înscrierii, sunt stabilite prin Metodologia de admitere a fiecărei Școli doctorale din componența IOSUD-UNAGE și sunt elaborate anual.

Numărul de locuri pentru anul universitar 2024-2025

Domeniul Muzică:

Domeniul Teatru:

Domeniul Arte Vizuale:

Înscrieri și probe

 • Domeniul Muzică:
  • Înscrieri – 5, 6 septembrie 2024

  • Probe – 9, 10, 11 septembrie 2024

 • Domeniul Teatru:
  • Înscrieri – Sesiunea I 2 septembrie 2024 | Sesiunea II 9 septembrie 2024

  • Probe – Sesiunea I 4,5 septembrie 2024 | Sesiunea II 11,12 septembrie 2024

 • Domeniul Arte Vizuale:
  • Înscrieri – 5, 6 septembrie 2024

  • Probe – 10, 11 septembrie 2024

Documente necesare înscrierii

 • Formular de înscriere: Domeniul Muzica | Domeniul Teatru | Domeniul Arte Vizuale
 • copie buletin (CI)
 • certificatul de naştere, în copie;
 • certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui), în copie;
 • diploma de bacalaureat, în copie;
 • diploma/diplomele de licenţă + Anexă foaie matricolă, în copie;
 • diploma de masterat și suplimentul, în copie;
 • diploma/diplomele de studii postuniversitare + Anexă (dacă este cazul);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice elaborate (publicate sau susţinute în reuniuni ştiinţifice), a creaţiilor proprii (publicate, interpretate) sau a repertoriului abordat în instituţii de artă profesioniste; Pentru detalii consultati metodologia.
 • certificat de competenţă lingvistică, pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă), cu valabilitate de un an, eliberat de catedrele de limbi străine ale universităţilor acreditate;
 • chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Toate documentele necesare înscrierii, împreună cu detaliile desfășurării concursului de admitere la studii de doctorat, sunt evidențiate în metodologiile de admitere, descărcabile mai jos.

Descarcă:

Valoarea taxelor la Studii de Doctorat 2024-2025

Metodologie admitere doctorat Muzica 2024-2025 (pdf)

Metodologie admitere doctorat Teatru 2024-2025 (pdf)

Școala doctorală Arte vizuale

Metodologie admitere doctorat Arte vizuale 2024-2025 (pdf)

Criterii admitere la studii doctorat

Propunere conținut proiect admitere

Informații suplimentare despre studiile de Doctorat la UNAGE vizitează pagina Cercetare doctorală sau doctart.ro