Optimizarea şi creşterea calităţii în ansamblul activităţii educaţionale, care să încurajeze şi să stimuleze pe cei care beneficiază de programe de studii diferenţiate pe cele trei domenii artistice (muzică, teatru şi arte plastice) să-şi realizeze potenţialul maxim;

Promovarea procesului de reformă a învăţământului superior artistic şi de integrare europeană, menit să menţină capacitatea universităţii de a asigura calitatea în predare, activitate artistică, cercetare şi servicii academice;

Adaptarea structurii programelor de studii a celor trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat – la un sistem care să răspundă provocărilor şi presiunilor unui context cultural problematic şi complex, crescând astfel şansele de angajare ale studenţilor;

Dezvoltarea culturii calităţii în cadrul universităţii;

Planificarea şi realizarea mecanismelor procedurale de evaluare, asigurare, control şi ameliorare a calităţii;

Optimizarea atitudinilor personale, care să dezvolte spiritul întreprinzător, simţul responsabilităţii în serviciile educaţionale;

Planificarea eficientă a tuturor proceselor şi activităţilor celor trei domenii artistice: muzică, teatru şi arte plastice;

Realizarea unor politici adecvate de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului academic şi administrativ;

Asigurarea unui spaţiu stimulant şi performant studenţilor, care să-i ajute să realizeze cu succes un proiect de studiu;

Implicarea studenţilor în asigurarea calităţii.

Realizarea acestor obiective presupune formularea unor concepte operaţionale concretizate prin acţiuni specifice. Acestea vor fi detaliate anual, specificându-se metodologiile şi instrumentele de implementare.