Obiectivele strategice

Obiectivele activității de internaționalizare a UNAGE Iași, care contribuie la îndeplinirea misiunii asumate, sunt:

  1. Asigurarea excelenței în activitatea artistică, cercetare avansată și instruire, educație, la un nivel care să asigure racordarea la spațiul European și international;
  2. Afirmarea Universității ca factor activ în orizontul cultural românesc și internațional;
  3. Promovarea artei și științei în spațiul valorilor democrației, al cerințelor morale și spirituale, al libertății academice, în contextul culturii și civilizației europene și românești;
  4. Adaptarea nivelului competențelor absolvenților la cerințele pieții muncii, de nivel internațional:
  5. Asigurarea unui cadru multicultural și interconfesional;
  6. Asigurarea calității vieții universitare.

Obiectivele generale sunt atinse prin măsuri și activități specifice, grupate în principal în aspecte ce țin de organizarea unor documente și structuri specifice, derularea Mobilității internaționale, Internaționalizarea curriculei  și stabilirea de Parteneriate internaționale.

Descarcă: Strategia de internationalizare UAGE [PDF]