Biblioteca Universității Naționale de Arte „George Enescu” acordă o importanță deosebită documentării şi formării individuale a studentului prin cercetare bibliografică, acces facil și prietenos la carte, la revistă, un conținut bogat și consistent valoric la publicația specializată.

Fondul de publicații al bibliotecii este menținut în actualitate cu noutăţi editoriale naţionale şi internaţionale în cele trei domenii artistice (muzică, arte vizuale şi teatru), dar și pe latura didactică, a educației artistice, pedagogie, studii culturale și interculturale, etică academică, păstrând și linia de tradiție a documentelor cu inestimabilă valoare istorico-documentară.

Biblioteca UNAGE desfășoară o intensă activitate de dezvoltare și de promovare a resurselor disponibile, aici însumând noutățile de carte, de reviste naționale și internaționale de specialitate, de abonare sau free trial pe platforme online cu articole științifice și cărți electronice de cotație internațională – efectiv de valorizare a unui conținut cu tradiție, dar, în același timp, de actualitate pentru toți cititorii noștri. Se efectuează cercetări bibliografice la cerere. Se practică împrumutul şi schimbul interbibliotecar de publicaţii național și internațional.

Biblioteca a fost înfiinţată în anul 1960 cu câteva zeci de volume, în prezent, fondul de publicaţii numără 203.125 unităţi/volume de bibliotecă.

Spațiile destinate bibliotecii cuprind 5 centre de împrumut (inclusiv Mediateca), dotate cu 5 săli de lectură (160 de locuri) și un studio de înregistrări. În cadrul structurii Bibliotecă funcționează și Tipografia și Editura Artes a universității cu personal specializat, ce își desfășoară activitatea specifică editării de carte.

Printre donatorii bibliotecii se numără: Achim Stoia, Elena Donici, George Pascu, Lucia Burada, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, D.D. Botez, Elena și Mihail Cozmei, Cornelia și Adrian Diaconu, Eugenia Maria Pașca, Laura Vasiliu, Viorel Munteanu, Atena Simionescu, Constantin Chiriac, Anca Doina Ciobotaru, Alexa Visarion, Faifer Florin, Călin Ciobotari și mulți alții.

Colecțiile Bibliotecii se pot regăsi în Catalogul electronic prin softul de bibliotecă LIBERTY 5, dar şi pe cel tradiţional (alfabetic, sistematic) pe fişe mobile.

Şef Serviciu Bibliotecă: dr. Rusu Persic Dalia Simona

Str. Costache Negruzzi nr. 9

Email: dalia.persic@unage.ro

tel.: 0232 261218

FB: facebook.com/biblioteca.arteiasi