Asociaţia are ca scop promovarea şi susţinerea drepturilor şi intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi, precum şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: educativ, artistic, ştiinţific, cultural, sportiv, social, civic etc.

Poate deveni membru al Asociaţiei orice student al Universităţii Naționale de Arte “George Enescu” Iaşi care nu a fost sancţionat disciplinar de instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate şi nu este membru al altor organizaţii – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror interese şi activităţi vin în contradicţie cu scopul şi obiectivele asociaţiei.

Iaşi, Str. Sărărie 189, Sala A 0.10
e-mail: uage.artium@yahoo.com
facebook.com/studArtium

Conducerea Asociaţiei este asigurată de:
Preşedinte, Vulpe Theodora, Facultatea de Arte Vizuale și Design, anul III, specializarea Sculptură, theovulpe@gmail.com
Vicepresedinte relații interne – Mitu Casian, Facultatea de Arte Vizuale și Design
Vicepresedinte relații externe – Sandu Rafael, Facultatea de Arte Vizuale și Design
Secretar – Dascălu Laura Andreea
Resurse umane (HR) – Pricope Laura Andreea
Media – Vulcan Ioan, Facultatea de Arte vizuale și Design

Presedinte, Bogdan Ciocoiu, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design
Vicepresedinte Paul Chitic, Facultatea de Interpretare muzicala
Vicepresedinte Petrică Mihoc, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie muzicala şi Teatru
Vicepreşedinte Cosmina Rusu, Departamentul Teatru
Vicepresedinte Elena Andriuţi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design

Documente

Statutul Asociatiei

Link-uri utile

Agenţia de Credite şi Burse
Informatii cu privire la politicile europene si oportunitatile oferite tinerilor
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Programul Tineret in Actiune