Consorțiul Universităților de Artă din România

Consorțiul Universitar Arte are ca scop dezvoltarea colaborării în domeniile științific și didactic între Universitățile participante, prin promovarea valorilor comune și realizarea proiectelor în parteneriat.

Asociaţia Europeană a Conservatoarelor, Academiilor şi Şcolilor de Muzică (AEC)

AEC reprezintă universitățile din domeniul Muzicii din Europa. Asociația consideră educația artistică profesională bazată pe trei direcții: practică artistică, învățare și predare, cercetare și inovare; încurajează diversitatea și dinamismul cu care acestea sunt aplicate în diferite instituții, țări și regiuni.

The European League of Institutes of the Arts

ELIA este rețeaua Europeană a universităților de artă care oferă o platformă dinamică pentru schimb profesional și dezvoltare în domeniu. Cu un număr de peste 260 membri din 48 țări, reprezintă peste 300000 studenți care acoperă toate domeniile artei.

Union Internationale de la Marionnette 

UNIMA este o platformă internațională de schimb și colaborare între profesioniști și amatori, pasionați de domeniul marionetei dar și cercetători și teoreticieni  din peste 90 țări. UNIMA organizează conferințe, festivaluri, expoziții și concursuri menite să încurajeze schimbul între profesioniști și amatori din domeniu.

The International Council of Museums (ICOM)

Consiliul Internațional al Muzeelor este o organizație internațională a muzeelor și a profesioniștilor din muzee,preocupată pentru cercetarea, conservarea, menținerea patrimoniului natural și cultural mondial, prezent și viitor, tangibil și intangibil.