În cadrul Universităţii Naționale de Arte „George Enescu“, au existat preocupări pentru a oferi și formarea pedagogică a studenților, fiind pregătiți în același timp și pentru carieră didactică. Astfel, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) fost înfiinţat în anul 2002 prin O.M. nr. 4861 din 11 nov. 2002, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În cadrul acestuia se desfășoară activitatea de pregătire inițială și continuă, psihopedagogică şi didactică a studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și din anul 2015, Coregrafie.

Dacă până în anul 2008 în cadrul acestuia se desfășurau doar activitățile de perfecționare prin grade didactice și programe de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, activitatea de pregătire pentru carieră didactică a studenților organizându-se în programele din cadrul facultăților, începând cu anul universitar 2008-2009 activitatea de formare inițială și continuă să se derulează în cadrul acestui departament.

Institutul de Pregatire Psihopedagogică și Consiliere (IPPC) este înființat începând cu anul universitar 2012-2013, în urma deciziei Senarului din 21.09.2012, conform cartei universităţii, a legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 cu următoarea structură:

Departamentul de Pregătire Psihopedagogică (DPP) – care este redenumirea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, conform OM 5745 /13.09.2012
Departamentul de Educație Permanentă (DEP)
Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC)
Centrul de Recunoaştere, Informare, Documentare (CRID)
Centrul de Studii şi Cercetari Interculturale (CSCI)

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este reorganizat și redenumit (transformarea Institutului de Pregătire Psihopedagogică și Consiliere – IPPC, în cadrul căruia funcționa Departamentul de Pregătire Psihopedagogică -DPP), în urma deciziei Senatului din 25.09.2015, conform cartei universităţii, a legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 și a O.U.G. 49/2014, a standardelor ARACIS specifice Comisiei 5 Știinte administrative, ale educației și psihologie aprobate, care intră în vigoare începând cu 01.10.2015, având în componență și:

Centrul de Educație Permanentă (CEP) – responsabil prof. dr. Eugenia Maria Paşca
Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC) – responsabil conf. dr. Dorina Geta Iuşcă; * Începand cu 1 octombrie 2021 acest centru nu mai este componenta a DPPD.
Centrul de Recunoaştere, Informare, Documentare (CRID) – responsabil lect. dr. Ionica Ona Anghel
Centrul de Studii şi Cercetari Interculturale (CSCI) – responsabil prof. dr. Eugenia Maria Paşca

Conducerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este asigurată de director numit prin alegeri la nivelul DPPD şi este asimilat funcţiei de decan, conform Cartei universităţii.

Director DPPD, Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca
Contact: eugenia_maria_pasca@yahoo.com, eugenia.maria.pasca@gmail.com, tel. 0745367773

Secretar DPPD: Irina Lidia Ionescu
Contact: Iasi, Str. Costache Negruzzi nr.7-9, et. I, sala nr. 25, tel. 0747 264238, 0232 276462, fax 0232 212551 (rectorat), dppd.departament@gmail.com, dppd@arteiasi.ro.