Înfiinţat în anul universitar 2012-2013, în urma deciziei Senatului din 21.09.2012, conform Cartei Universităţii, a Legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012, este parte componentă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

  • Director DPPD: Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel 0745367773
  • Responsabil CRID: Lect. univ. dr. Ionica Ona Anghel
  • Contact: Iasi, str. Costache Negruzzi nr. 7-9, et. I, sala nr. 25, tel: 0232 276462 Fax: 0232 212551 (rectorat) dppd@unage.ro,

Membri

Prof. univ. dr. Adrian Stoleriu
Conf. univ. dr. Maria Modesta Lupascu
Lect. univ. dr. Bogdan Teodor Gavrilean
Prof. univ. dr. Cristian Nicolae Ungureanu
Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu
Conf. univ. dr. Anca Ciofu
Conf. univ. dr. Ioana Petcu Padurean
Prof. univ. dr. Ciprian Andrei Ion
Conf. univ. dr. Loredana Viorica Iatesen
Lect. univ. dr. Andrei Enoiu
Prof. univ. dr. Laura Otilia Vasiliu
Conf. univ. dr. Dorina Geta Iuşcă
Lect. univ. dr. Ona Ionica Anghel
Lect. univ. dr. Ana Maria Aprotosoaie Iftimi
Prof. univ. dr. Eugenia Maria Pașca

Legislaţie în domeniu

O.M. nr. 3223 /08.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
O.M. nr. 5553/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin Colegiul cu durată de 3 ani sau Institutul Pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
O.M. nr. 4111/22.05.2012 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin Colegiul cu durată de 3 ani sau Institutul Pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5553/2011
O.M. nr. 5484 /29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competenlor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice din învătământul preuniversitar
O.M. nr. 5562 /07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile
O.M. nr 5211 /08.10.2013 privind Calendarul privind activitatile Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice din învătământul preuniversitar an scolar 2013-2014
O.M.nr. 5480 /14.10.2015 privind echivalarea pe baza ECTS a învăţământului universitar de scurtă durată
O.M. nr. 4553 /10.09.2014 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată
Legea Educaţiei Naţionale nr.1 /10.01.2011
Legea Educaţiei Naţionale nr 1 / actualizata 12.2017
Ordonanţa nr. 42 /26.08.2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare
Ordonanţa de urgenţă nr. 41 /28.06.2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În vigoare de la 30.06.2016
O.M. nr. 4664 /02.08.2016 privind aplicarea unor acte normative
O.M. nr. 5269 /23.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate
O.M. nr. 6121 /20.12.2016 privind recunoasterea studiilor de licenta si masterat obtinute in strainatate
O.M. nr. 3473 /05.04.2017 privind Metodologia de primire la studii a cetatenilor straini in anul universitar 2017-2018.
• O.M. nr. 5415 din 04.10.2016 pentru aprobarea procedurii de recunoastere a programelor de formare psihopedagogica a cetatenilor straini
O.M. nr. 3344 din 16.03.2018 – privind Metodologia si Calendarul de echivalare pe baza ECTS
O.M. nr. 3680 din 02.05.2018 privind Metodologia CNRED de recunoastere a actelor de studii preuniversitare
O.M. nr. 3619 din 27.04.2018 privind masuri compensatorii pentru recunoasterea actelor de studii
O.M. nr. 5146 din 12.09.2019 privind aplicarea generalizata a ECTS
Lege nr. 169/07.10.2019 privind modificarea O.G. nr. 17 / 2015
ORDIN Nr. 5611/2019 din 19 decembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE
O.M.E.C. nr. 3241 din 12.02.2020 privind modificarea calendarului pentru echivalarea pe baza ECTS
O.M.E.C. nr. 4235 din 13.05.2020 privind modificarea calendarului pentru echivalarea pe baza ECTS
OMEC nr 4241 / 12.05.2020 privind activitatea CNRED
Legea Educatiei modificata ianuarie 2020
Legea Educatiei modificata august 2020
Adresa nr. 87 din 02.04.2021 privind recunoasterea studiilor CNRED
O.M. nr. 6597 din 06.11.2020 privind Metodologia de acumulare, echivalare, recunoastere credite
O.M.E.C. nr. 3696 din 17.02.2023 privind modificarea calendarului pentru echivalarea pe baza ECTS
Legea Invatamantului Superior nr. 199/2023
Legea Invatamantului Preuniversitar nr. 198/2023

 

Documente

Regulament al Centrului de Recunoastere, Informare si Documentare si Procedura de Recunoastere a Studiilor – afisat 12.2023
Metodologia U.N.A.G.E. de recunoaştere academică a perioadelor de studii – afisat 01.2024
Metodologie U.N.A.G.E. privind procedurile si functionarea comisiei de recunoastere studii pe baza de ECTS – afisat 01.2024
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2014
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2015
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2016
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2018
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2020
Rezultate obţinute în urma aplicării procedurii de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licenţă – 2023

La eliberarea atestatelor se achită suma de 250 RON procesare dosar şi 50 RON pentru atestat.

Link-uri externe
www.edu.ro
www.cnred.edu.ro/crid
www.cnred.edu.ro/crid/articles.php?lng=ro&pg=75