2021
2020
2019
2018
15-16.06.2018 – Conferinţa științifico-practică internaţională „VALORIFICAREA STRATEGIILOR INOVAȚIONALE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ARTISTIC CONTEMPORAN”
25.05.2018 – Conferinta Internationala INTERPERSONAL COMMUNICATION Psychological and educational interpretation – Academia Romana, filiala Iasi
2017
09.06.2017 – DIVERSITĂȚI CULTURALE ÎN ARTĂ ȘI EDUCAȚIE – Dezvoltarea abilităților interculturale | Academia Română, Filiala Iași
2016
20.05.2016 – International Scientific Conference – CREATIVITY AND PERSONALITY
2015
19-21 noiembrie 2015 – „Aspecte tradiționale și contemporane în educația artistică românească și internațională”
15 mai 2015 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ediţia a-VI-a – ETIC ȘI ESTETIC ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII
2014
20-22 noiembrie 2014 – Conferinţa internaţională – „Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană”
23 mai 2014 – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ediţia a-V-a, intitulată: Artă şi personalitate – rolul creaţiei artistice în dezvoltarea conştiinţei umane
2013
22-24 noiembrie 2013 – Conferinţa internaţională ” Cultura europeană între Orient şi Occident -tradiţie şi modernitate”
11 aprilie 2013 PERSPECTIVE DE ANGAJARE PENTRU STUDENTI
17-18 noiembrie 2012 – Conferinta internaţională “Cercetări comparative şi studii în politicile europene privind educaţia artistică şi interculturală”
15-18 noiembrie 2012 – Conferinţa internaţională
19-20 noiembrie 2011- Conferinţa internaţională “Mediere social-educaţională prin arte”
29-30 noiembrie 2010 – Conferinţa internaţională “Cooperare şi dialog cultural, educaţional şi artistic în spaţii multietnice: tradiţii şi perspective”
23-24 octombrie 2010 – Simpozion Naţional cu participare internaţională ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC ROMÂNESC – ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC EUROPEAN 1860-2010
12-14 aprilie 2010 – Workshop-ul şi Sesiunea de Comunicari Ştiinţifice INSTRUMENTE ARTISTICE ÎN EDUCAŢIE