Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi organizează în perioada 16-18 noiembrie 2023 Conferinţa internaţională „Artele și educația. Abordări interdisciplinare”/„Arts and Education. Interdisciplinary approaches”. Avem deosebita onoare de a vă invita să participaţi, dumneavoastră şi colegii din instituţia dumneavoastră la această manifestare. Obiectivul nostru declarat este de a stimula producerea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul educaţiei artistice şi a dezvoltării comunităţii de practică şi cercetare educaţională în domeniul artistic, pe direcţiile:

 • Tehnologii informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice
 • Pedagogia artei în abordări comparative
 • Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice
 • Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice
 • Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară

Un spaţiu în cadrul evenimentului va fi rezervat și analizei privind aspecte culturale – educaţionale ale rromilor.

Activităţi incluse

Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor:
Muzică
Teatru
Coregrafie
Arte vizuale
Educație

Informaţii privind publicarea lucrărilor conferinţei

Lucrările conferinței vor fi publicate în volumul conferinței „Artele și educația. Abordări interdisciplinare”/„Arts and Education. Interdisciplinary approaches”, care va fi publicat la Editura Ars Longa. Articole selecţionate din lucrările conferinţei, prin proces de peer review, care vor fi publicate în numerele 27 şi 28 ale revistei Review of Artistic Education (BDI / http://rae.arts.ro/), cu tema „Arts and Education. Interdisciplinary approaches” vor necesita plata a 70 euro, pentru fiecare articol publicat. Revista este publicată de Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Naționale de Arte “George Enescu” din Iaşi prin Editurile Artes si De Gruyter / Sciendo. Contul va fi transmis ulterior la autorii acceptați.
Aceaste publicaţii se doresc a fi o oportunitate de abordare interdisciplinară şi interculturală deschisă analizelor pedagogice, psihologice, sociologice, de politică educaţională în domeniul educaţiei interculturale şi artistice. Articolele vor fi publicate în limba engleză pentru a asigura rezultatelor cercetării în domeniu vizibilitate în plan internaţional. Vă invităm să vă alăturaţi în aceste numere cu articole şi recenzii în domeniul conferinţei.

Procesul de înregistrare a lucrărilor pentru conferinţă şi evaluare

 • Lucrarea în forma finală se trimite în fişier ataşat la adresa de mail: dppd@arteiasi.ro și eugenia_maria_pasca@yahoo.com.
 • Transmiterea electronică a lucrărilor şi rezumatelor se va face până la data de 30 octombrie 2023.
 • Vă rugăm să menţionaţi echipamentul necesar prezentării, pentru cei cu participare fizică.
 • Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0745367773 și site-ul www.arteiasi.ro/events/highlights.
 • Lucrările predominant se vor desfășura on-line, participare fizică doar cei din Iași și din proximitate.

Taxa de participare

 • Participarea poate fi directă/indirectă la eveniment. Costurile pentru mapa evenimentului care include programul, materialele conferinţei, broşura cu rezumatele conferinţei şi certificatele de participare, precum și volumul/revista vor fi trimise electronic. Modalitatea de participare va fi comunicată ulterior – on-line sau fizic.
 • Pentru participare directă nu se acoperă costurile implicate de transport, cazare, masă. Aceste costuri revin participanţilor.
 • Confirmările pentru conferinţă se vor face până la data de 30 octombrie 2023, la adresa de mail: dppd@arteiasi.ro, eugenia_maria_pasca@yahoo.com.

Informaţii pentru autori

 • Toate manuscrisele propuse pentru publicare trebuie să fie concise şi să includă un număr par de pagini. Sunt recomandate articolele de maximum 10 pagini (inclusiv bibliografia, titlul, articolul și abstractul în Engleză şi Română)
 • Lucrările trimise vor fi supuse unui proces de evaluare de tip blind peer review, de către membri consacraţi ai comunităţii academice, cu activitate recunoscută în domeniul educaţiei artistice, la nivel internaţional. Mai jos găsiţi criteriile ştiinţifice utilizate în procesul de evaluare.
 • Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea traducerilor în limba engleză revin autorilor.
 • Depunerea manuscrisului implică faptul că articolul nu este inclus în procesul de evaluare/ editare pentru publicare în altă parte.

Criterii de editare

1. Limbile de publicare acceptate sunt: engleza pentru Review of Artistic Education și engleză – română pentru publicare în volumul Editurii Ars Longa;
2. Cuvintele şi citatele în limbi străine sunt scrise cu litere cursive (Italics). Citatele în limba română sunt scrise normal. Fiecare citat va avea o notă de subsol;
3. Fiecare autor îşi va insera numele sub titlul lucrării, în partea dreaptă – sus pe pagină, cu o notă de subsol în care să se menţioneze: titlul academic, instituţia, oraşul, ţara, email;
4. Fiecare text va fi precedat de un rezumat şi 5 cuvinte – cheie;
5. Rezumatul şi cuvintele-cheie nu vor depăşi 800 de caractere;
6. Rezumatul şi cuvintele-cheie vor fi scrise atât în limba engleză cât şi în limba română;
7. Fiecare prescurtare va fi explicată doar la prima utilizare;
8. Referinţele bibliografice trebuie să includă cel puţin un autor prezentat / enumerat de ISI sau citat în articole ISI.

Criterii tehnice

1. Formatul paginii este A4 (210 x 297mm);
2. Marginile paginii: sus – 2,5cm; jos – 2,5 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2,5 cm;
3. Lungimea documentului: maxim 10 pagini (30000 caractere, inclusiv bibliografie / referinţe şi rezumat);
4. Configurare pagină: Normal, Single space;
5. Titlul: Aldine (bold), TNR 14, ;
6. Informaţii personale: TNR 12 Normal, Right;
7. Text: TNR, 14;
8. Rezumat şi cuvinte-cheie: TNR 12 Italics;
9. Tabele/ figurile din text vor fi în alb-negru, sau uşor de înţeles / reprodus într-o
printare alb-negru;
10. Referinţe bibliografice:
– CARTE: Autor, (an), Titlu, ediţie, editură, oraş
– ARTICOL: Autor, (an), Titlu, în „Numele revistei”, volum, număr, dată, număr pagină, Editură, oraş (dacă este disponibil)
– WEB SITE: Autor, (an), Titlu, Numele website – ului, data download – ului

Comitetul științific

Prof. dr. Børge Pugholm (Via University College, Viborg, Danemarca) PaedDr. PhD. Eva Králová („Alexander Dubcek” University, Trencin, Slovak Republic) Prof. dr. Regine Himmelbauer (Joseph Haydn Konservatorium, Eisenstadt, Austria)
Prof. dr. hab. Maciej Kołodziejski („Nicolaus Copernicus” University, Toruń, Poland)
Prof. dr. hab. Ion Gagim (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălţi, Republica Moldova)
Conf. dr. hab. Margarita Tetelea (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Conf. dr. hab. Marina Morari (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Conf. dr. hab. Tatiana Bularga (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Prof. dr. Eugenia Maria Paşca (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Dorina Geta Iuşcă (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Prof. dr. hab. Nicoleta Laura Popa (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Romania)
Cercetător II dr. Marinela Rusu (Academia Română, filiala Iași, Institutul “Gheorghe Zane”, România)
Conf. dr. Ana Cristina Leşe (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Marius Costel Eși (Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Romania)
Prof. univ. dr. Cristian Nae (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Prof. univ. dr. Florin Grigoraș (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)

Comitetul organizatoric

Lect. dr. Ona Ionica Anghel (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Ana Maria Aprotosoaiei Iftimi (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Prof. dr. hab. Cristina Simionescu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf . dr. Doina Dimitriu Ursache (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Brînduşa Tudor (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Ioana Stănescu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Luminiţa Valentina Ciobanu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Mihaela Loredana Gârlea (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. univ. dr. Silviu Buraga (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. univ. dr. Carmen Antochi (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)

Programul conferinței

Sosirea participanţilor 16 noiembrie 2023
Lucrările conferinței, Lansare de carte, masa festivă 17 noiembrie 2023 începând cu ora 9,00 a.m. ora Romaniei
Evenimente cultural-artistice / Plecarea participanţilor 18 noiembrie 2023