În anul universitar 2022-2023, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinată.

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Comisii

Descrierea posturilor didactice

Departamentul 2: poziția 56

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant: Asistent

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Anexa 7 – Declarație GDPR

Programare si Teme de concurs

Departamentul 2: poziția 56

Candidati

Departamentul 2: pozitia 56 – Zaharia Hojobotă: CV |

În anul universitar 2022-2023, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.

Lista posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1251/24.11.2022

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Comisii

Aviz Juridic – afisat 24.01.2023

Descrierea posturilor didactice

Departamentul 3: poziția 35, poziția 36

Departamentul 5: poziția 24, poziția 25

Departamentul 7: poziția 35, poziția 36, poziția 37

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant Asistent | Lector | Conferențiar

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fără Istoria și Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declarație GDPR

Programare și Teme de concurs

Departamentul 3: poziția 35, poziția 36

Departamentul 5: poziția 24, poziția 25

Departamentul 7: poziția 35, poziția 36, poziția 37

Candidați

Departamentul 3:

Departamentul 5:

Departamentul 7:

Rezultate

Pentru detalii privind precedentele concursuri pentru personalul didactic puteti consulta ARHIVA I II .