În anul universitar 2022-2023, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice.

Lista posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1251/24.11.2022

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Descrierea posturilor didactice

Departamentul 3: poziția 35, poziția 36

Departamentul 5: poziția 24, poziția 25

Departamentul 6: poziția 35, poziția 36, poziția 37

Anexe:

Anexa 1a – Cerere de înscriere la concurs
Anexa 1b – Declarație pe propria răspundere

Anexa 2a – Fișă verificare Asistent
Anexa 2b – Fișă verificare Lector
Anexa 2c – Fișă verificare Conferențiar

Anexa 3a – Grilă Evaluare Asistent
Anexa 3b – Grilă Evaluare Lector
Anexa 3c – Grilă Evaluare Conferențiar

Anexa 6 – Standarde Nationale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fara Istoria si Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declaratie GDPR

Pentru detalii privind precedentele concursuri pentru personalul didactic puteti consulta ARHIVA I II .