În anul universitar 2023-2024, semestrul II, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Comisii: Departamentele 1-3 | Departamentul 4

Aviz Juridic

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant Asistent | Lector | Conferențiar | Profesor

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fără Istoria și Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declarație GDPR

Descriere Posturilor:

Departamentul 1: Poziția 18, Poziția 19, Poziția 20, Poziția 31, Poziția 32, Poziția 33

Departamentul 2: Poziția 30, Poziția 31, Poziția 32, Poziția 48, Poziția 50

Departamentul 3: Poziția 7, Poziția 21

Departamentul 4: Poziția 8, Poziția 11, Poziția 46, Poziția 47, Poziția 50, Poziția 55

În anul universitar 2023-2024, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.

REZULTATE:

Departamentul 2: Poziția 49

Departamentul 3: Poziția 38, Poziția 47

Departamentul 4: Poziția 54

Departamentul 5: Poziția 24, Poziția 42, Poziția 43, Poziția 44

Departamentul 6: Poziția 33

Departamentul 7: Poziția 32


Lista posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 438/29.11.2023

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Comisii

Aviz Juridic

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant Asistent | Lector | Conferențiar | Profesor

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fără Istoria și Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declarație GDPR

Descriere Posturilor:

Departamentul 2: Poziția 49, Poziția 50

Departamentul 3: Poziția 38, Poziția 47

Departamentul 4: Poziția 54

Departamentul 5: Poziția 24, Poziția 42, Poziția 43, Poziția 44

Departamentul 6: Poziția 33

Departamentul 7: Poziția 32

Candidați:

Departamentul 2:

Poziția 49

Constantina Emilia Stoica: CV | Fișă verificare

Poziția 50

Departamentul 3:

Poziția 38 –

Aniela Todica: CV | Fișă verificare

Mihaela Roxana Ota: CV | Fișă verificare

Poziția 47

Robert Cozma: CV | Fișă verificare

Departamentul 4:

Poziția 54

Andreea Jighirgiu: CV | Fișă verificare

Departamentul 5:

Poziția 24

Daria Sarah Muscalu: CV | Fișă verificare

Poziția 42

Cosmin Constantin Pănescu: CV | Fișă verificare

Poziția 43

George Cernat: CV | Fișă verificare

Poziția 44

Lucian Brumă: CV | Fișă verificare

Departamentul 6:

Poziția 33

Daniel Ungureanu: CV | Fișă verificare

Departamentul 7:

Poziția 32

Maria Luisa Țuculeanu: CV | Fișă verificare

Programare:

Departamentul 2, pozitia 49 – Marți, 6 februarie, de la orele 11

Departamentul 3,

pozitia 38 – Ora 9, candidata Roxana Ota, de la Ora 11, candidata Aniela Todică

pozitia 47 – Data examenului 6 februarie 2024, Proba scrisă – ora 9.00 sala 43 , Proba orală – lecție / prezentarea activității ora 14.00 sala 34

Departamentul 4, pozitia 54

Departamentul 5, pozitiile 24, 42, 43, 44

Departamentul 6, pozitia 33

Departamentul 7, pozitia 32

Teme:

Departamentul 2,

pozitia 49

TEMA: Miniatura vocal-instrumentala in repertoriul francez – elemente de expresivitate in comunicarea mesajului artistic.

Departamentul 3,

pozitia 38

TEMA : Frazare și articulație în stilistica sonatelor lui J. Haydn

pozitia 47

Departamentul 4, pozitia 54

Departamentul 5, pozitia 24, pozitia 42, pozitia 43, pozitia 44

Departamentul 6, pozitia 33

Departamentul 7, pozitia 32


În anul universitar 2022-2023, semestrul II, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.

Lista posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 152/24.04.2023

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Comisii Departamentele 1,3,4 | Departamentul 2

Aviz Juridic

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant Asistent | Lector | Conferențiar | Profesor

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fără Istoria și Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declarație GDPR

Descriere Posturilor:

Departamentul 1 – Pozițiile 18, 31

Departamentul 2 – Pozițiile 9, 44, 55

Departamentul 3 – Pozițiile 17, 19, 36

Departamentul 4 – Pozițiile 26, 47, 52

Candidați:

Departamentul 1

Departamentul 2

Departamentul 3

Departamentul 4

Teme și programări:

Departamentul 1 – Pozițiile 18, 31

Departamentul 2 – Pozițiile 9, 44, 55

Departamentul 3 – Pozițiile 17, 19, 36

Departamentul 4 – Pozițiile 26, 47, 52

REZULTATE:

Departamentul 1 – Pozițiile 18, 31

Departamentul 2 – Pozițiile 9, 44, 55

Departamentul 3 – Pozițiile 17, 19, 36

Departamentul 4 – Pozițiile 26, 47


În anul universitar 2022-2023, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinată.

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Comisii

Descrierea posturilor didactice

Departamentul 2: poziția 56

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant: Asistent

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Anexa 7 – Declarație GDPR

Programare si Teme de concurs

Departamentul 2: poziția 56

Candidati

Departamentul 2: pozitia 56 – Zaharia Hojobotă: CV |

În anul universitar 2022-2023, semestrul I, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată.

Lista posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1251/24.11.2022

Posturile didactice scoase la concurs

Metodologie de concurs

Calendarul concursului

Lista documentelor necesare

Comisii

Aviz Juridic – afisat 24.01.2023

Descrierea posturilor didactice

Departamentul 3: poziția 35, poziția 36

Departamentul 5: poziția 24, poziția 25

Departamentul 7: poziția 35, poziția 36, poziția 37

Anexe

Descarcă arhiva zip cu Anexele pentru înscriere la concurs post vacant Asistent | Lector | Conferențiar

Anexa 6 – Standarde naționale:
Domeniul Muzica
Domeniul Teatru
Domeniul Arte Vizuale (fără Istoria și Teoria artei)
Domeniul Istoria si Teoria artei

Anexa 7 – Declarație GDPR

Programare și Teme de concurs

Departamentul 3: poziția 35, poziția 36

Departamentul 5: poziția 24, poziția 25

Departamentul 7: poziția 35, poziția 36, poziția 37

Candidați

Departamentul 3:

Departamentul 5:

Departamentul 7:

Rezultate

Pentru detalii privind precedentele concursuri pentru personalul didactic puteti consulta ARHIVA .