Facultatea de Interpretare, Compozitie și Studii Muzicale Teoretice

Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
Tel.: 0232 212 548,  Fax: 0232 216 637

Conf. univ. dr. Ciprian Andrei Ion – Decan
Oana Bartoș-Agavriloaie – Secretar facultate
E-mail: secretariat.ficsmt@unage.ro

Cristina Bucur
E-mail: facultate.muzica@gmail.com,

Facultatea de Teatru

Str. Costache Negruzzi 7-9, 700126, Iaşi
Tel.: 0232 212 548,  Fax: 0232 216 637

Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu-Huţanu – Decan
Iolanda Filip Emilian – Secretar facultate
E-mail: secretariat.teatru@unage.ro

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Str. Sărărie 189, 700451, Iaşi
Tel.: 0751 511 296

Conf. univ. dr. Adrian Stoleriu – Decan
Irina Ostafie, Mihaela Bădărău, Teodora Diaconu – Secretar facultate
E-mail: secretariat.favd@gmail.com, secretariat.favd@unage.ro

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
Tel.: 0232 276 462

Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca – Director
Irina Ionescu – Secretar
E-mail: dppd.departament@gmail.com, dppd@arteiasi.ro

Direcția Generală Administrativă

Ec. Livia Brumă – Director General Administrativ
Str. Cuza Vodă 29, 700040, Iaşi
Tel.: 0232 276 162
E-mail: livia-mariana.bruma@unage.ro

Direcția Financiar Contabilă

Ec. Adi Morărașu – Director Financiar Contabil
Str. Cuza Vodă 29, 700040, Iaşi
Tel.: 0232 212 550

Secretariat Rectorat

Ing. Tania Scafaru – Secretar șef
Tel.: 0232 278783
Email: secretarsefuniversitate@yahoo.com, tania.scafaru@unage.ro

Madalina Verdeș – Secretar rectorat
Tel.: 0232 212549
Email: rectorat@unage.ro

Compartiment Informatizare

Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
E-mail: unage.it@unage.ro

Serviciul Bibliotecă

Dalia Simona Rusu-Persic – Șef bibliotecă
Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
Tel.: 0232 261 218
E-mail: biblioteca@unage.ro

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Str. Cuza Vodă 29, 700042, Iaşi

Eliza Burghelea – Psiholog
E-mail: psiholog.consilier@unage.ro

Oficiul juridic

Dragos Bahnea – Consilier Juridic
Str. Cuza Vodă 29, 700042, Iaşi
Tel: +40 232 276162

E-mail: dragos.bahnea@unage.ro

Compartiment resurse umane

Florentina Eftinca – Adm. fin.
Str. Cuza Vodă 29, 700042, Iaşi
Telefon :0232 261 842, Mobil: 0751 012 881
Email: hrunage@gmail.com, florentina.eftinca@unage.ro

Diana Agheorghiesei – Adm. fin.
Email: agheorghiesei.diana@unage.ro

Audit public intern

Eusebiu Vreme

Rectorat

Iaşi, Str. Cuza Vodă nr.29 (Casa Balş), 700040

Tel.: +40 232 212 549
Fax: 0232 212 551
E-mail: rectorat@unage.ro

Program Audienţe: Luni-Marţi, Orele 12-13; programările se fac prin telefon sau prin email, cu cel putin 3 zile înainte de data audienței, completând urmatorul formular.