Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași se angajează să ofere un mediu de lucru și învățare fără discriminare și să promoveze o comunitate bazată pe valorile și drepturile fundamentale, în concordanță cu toate legile aplicabile.

Documente: