Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, organizează în 14 – 16 noiembrie 2019, Conferinţa internaţională „Aspecte privind calitatea în educaţia artistică”. Avem deosebita onoare de a vă invita să participaţi, dumneavoastră şi colegii din instituţia dumneavoastră la această manifestare. Obiectivul nostru declarat este de a stimula producerea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul educaţiei artistice şi a dezvoltării comunităţii de practică şi cercetare educaţională în domeniul artistic, pe direcţiile:

  • Tehnologii informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice
  • Pedagogia artei în abordări comparative
  • Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice
  • Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice
  • Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară

Un spaţiu în cadrul evenimentului va fi rezervat și analizei privind aspecte culturale – educaţionale ale rromilor.

Activităţi incluse

Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor:
Muzică, Teatru, Coregrafie, Arte plastice, Educație

Informaţii privind publicarea lucrărilor conferinţei

Lucrările conferinței vor fi publicate în volumul 16 al seriei Dimensiuni ale educației artistice. Articole selecţionate din lucrările conferinţei, prin proces de peer review, care vor fi publicate în numerele 19 şi 20 ale revistei Review of Artistic Education (BDI / http://rae.arts.ro/), cu tema „Aspecte privind calitatea în educaţia artistică” vor necesita plata a 80 euro, pentru fiecare articol publicat. Revista este publicată de Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Naționale de Arte “George Enescu” din Iaşi prin Editurile Artes si Sciendo.
Această publicaţie se doreşte a fi o oportunitate de abordare interdisciplinară şi
interculturală deschisă analizelor pedagogice, psihologice, sociologice, de politică educaţională în domeniul educaţiei interculturale şi artistice. Articolele vor fi publicate
în limba engleză pentru a asigura rezultatelor cercetării în domeniu vizibilitate în plan internaţional. Vă invităm să vă alăturaţi în aceste numere cu articole şi recenzii în domeniul conferinţei.

Procesul de înregistrare a lucrărilor pentru conferinţă şi evaluare

Lucrarea în forma finală se trimite în fişier ataşat la adresa de mail: dppd@arteiasi.ro.
Transmiterea electronică a lucrărilor şi rezumatelor se va face până la data de 10 noiembrie 2019.
Vă rugăm să menţionaţi echipamentul necesar prezentării.
Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0745367773 și site-ul www.arteiasi.ro/events/highlights .

Taxa de participare

Taxa de participare directă/indirectă la eveniment este de 50 ron. Studenţii participă gratuit. Taxa acoperă costurile pentru mapa evenimentului care include programul, materialele conferinţei, broşura cu rezumatele conferinţei şi taxele poştale. Volumul va fi trimis electronic.
Taxa de participare nu acoperă costurile implicate de transport, cazare, masă. Aceste costuri revin participanţilor.
Plata in lei se face în contul IBAN nr. RO44TREZ40620F330500XXXX (cod fiscal Universitatea de Arte „George Enescu” CUI 4540925) deschis la Trezoreria Iaşi, cu menţiunea „Conferinţa DPPD”.
Confirmările pentru conferinţă (plata taxei de participare şi trimiterea unei copii scanate dupa documentul de plată) se vor face până la data de 10 noiembrie 2018, la adresa de mail: dppd@arteiasi.ro, tel: 0745367773.

Informaţii pentru autori

  • Toate manuscrisele propuse pentru publicare trebuie să fie concise şi să includă un număr par de pagini. Sunt recomandate articolele de maximum 10 pagini (inclusiv bibliografie, titlu, abstract in Engleză şi Română)
  • Lucrările trimise vor fi supuse unui proces de evaluare de tip blind peer review, de către membri consacraţi ai comunităţii academice, cu activitate recunoscută în domeniul educaţiei artistice, la nivel internaţional. Mai jos găsiţi criteriile ştiinţifice utilizate în procesul de evaluare.
  • Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea traducerilor în limba engleză revin autorilor.
  • Depunerea manuscrisului implică faptul că articolul nu este inclus în procesul de evaluare/ editare pentru publicare în altă parte.

Criterii de editare
1. Limbile de publicare acceptate sunt: engleza pentru Review of Artistic Education și engleză – română pentru publicare în Dimensiuni ale educației artistice;
2. Cuvintele şi citatele în limbi străine sunt scrise cu litere cursive (Italics). Citatele în limba română sunt scrise normal. Fiecare citat va avea o notă de subsol;
3. Fiecare autor îşi va insera numele sub titlul lucrării, în partea dreaptă – sus pe pagină, cu o notă de subsol în care să se menţioneze: titlul academic, instituţia, oraşul, ţara, email;
4. Fiecare text va fi precedat de un rezumat şi 5 cuvinte – cheie;
5. Rezumatul şi cuvintele-cheie nu vor depăşi 800 de caractere;
6. Rezumatul şi cuvintele-cheie vor fi scrise atât în limba engleză cât şi în limba română;
7. Fiecare prescurtare va fi explicată doar la prima utilizare;
8. Referinţele bibliografice trebuie să includă cel puţin un autor prezentat / enumerat de ISI sau citat în articole ISI.

Criterii tehnice
1. Formatul paginii este A4 (210 x 297mm);
2. Marginile paginii: sus – 2,5cm; jos – 2,5 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2,5 cm;
3. Lungimea documentului: maxim 10 pagini (30 000 caractere, inclusiv bibliografie / referinţe şi rezumat);
4. Configurare pagină: Normal, Single space;
5. Titlul: Aldine (bold), TNR 14, ;
6. Informaţii personale: TNR 12 Normal, Right;
7. Text: TNR, 14;
8. Rezumat şi cuvinte-cheie: TNR 12 Italics;
9. Tabele/ figurile din text vor fi în alb-negru, sau uşor de înţeles / reprodus într-o
printare alb-negru;
10. Referinţe bibliografice:
– CARTE: Autor, (an), Titlu, ediţie, editură, oraş
– ARTICOL: Autor, (an), Titlu, în „Numele revistei”, volum, număr, dată, număr pagină, Editură, oraş (dacă este disponibil)
– WEB SITE: Autor, (an), Titlu, Numele website – ului, data download – ului

Comitetul științific
Prof. dr. Børge Pugholm (Via University College, Viborg, Danemarca) PaedDr. PhD. Eva Králová („Alexander Dubcek” University, Trencin, Slovak Republic) Prof. dr. Regine Himmelbauer (Joseph Haydn Konservatorium, Eisenstadt, Austria)
Prof. dr. hab. Maciej Kołodziejski (Academy of Humanities, Pultusk, Polonia)
Prof. dr. hab. Ion Gagim (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălţi, Republica Moldova)
Conf. dr. Margarita Tetelea (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Conf. dr. Marina Morari (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Conf. dr. Tatiana Bularga (Universitatea de Stat “Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova)
Prof. dr. Eugenia Maria Paşca (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Dorina Geta Iuşcă (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Nicoleta Laura Popa (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Romania)
Cercetător I dr. Marinela Rusu (Academia Română, filiala Iași, Institutul “Gheorghe Zane”, România)
Conf. dr. Ana Cristina Leşe (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Marius Costel Eși (Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Romania)

Comitetul organizatoric
Lect. dr. Ona Ionica Anghel (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Ana Maria Aprotosoaiei Iftimi (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf . dr. Cristina Simionescu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf . dr. Doina Dimitriu Ursache (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Lucia Diaconu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Conf. dr. Brînduşa Tudor (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Ioana Stănescu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Luminiţa Valentina Ciobanu (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Lect. dr. Mihaela Loredana Gârlea (Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi, Romania)
Programul conferinței
Sosirea participanţilor va avea loc pe data de – 14 noiembrie 2019
Lucrările conferinței, Lansare de carte, masa festivă – 15 noiembrie 2019
Evenimente cultural-artistice / Plecarea participanţilor – 16 noiembrie 2019