Legislație
 • O.U.G. nr.49 /26.06.2014 şi Notă fundamentare – Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative şi Nota de fundamentare.
 • O.M. nr. 5745 / 13.09.2012 – Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică)
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1 /10.01.2011
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1 / actualizata 12.2017
 • O.M. nr. 3841 /26.04.2012 – Ordin privind aprobarea condițiilor privind organizarea masterului didactic
 • O.M. nr. 657 /24.11.2014 – Privind Regulamentul actelor de studii.
 • O.M. nr. 5414 /04.10.2016 – Pentru aprobarea Metodologiei pentru eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor.
 • O.M. nr. 5415 /04.10.2016 – Pentru aprobarea Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica.
 • O.M. nr. 3850 /02.05.2017 – Privind Metodologia de organizare a programului de formare psihopedagogica in vederea certificarii pentru profesia didactica
  O.M. nr. 3851 /02.05.2017 – Privind modificarea Metodologiei de organizare a masteratului didactic
 • O.M. nr. 3873 din 05.05.2017 – Privind Organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
 • O.M. nr. 4174 / 27.07.2018 – Privind modificarea O.M. nr. 6156 / 2016 pentru Organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
 • O.M. nr. 4129 / 16.07.2018 – Privind modificarea si completarea O.M. nr. 3850 / 2017 a Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
 • O.U.G. nr. 9 / 23.08.2018 – de modificare a LEN
 • O.M. nr. 5191/18.09.2019 – privind lista institutiilor acreditate pentru programul de formare psihopedagogica
 • O.M. nr. 4813/30.07.2020 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • O.M. nr. 5658/30.09.2020 – privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020 – 2021
 • OMEC nr. 4156 / 24.04.2020 privind regimul actelor de studii universitare
 • OMEC nr. 4151 / 27.04.2020 privind Metodologia de scolarizare a cetatenilor straini
 • OMEC nr. 3371 / 28.02.2020 pentru aprobarea Conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire ale Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II)
 • Legea Educatiei modificata ianuarie 2020
 • Legea Educatiei modificata august 2020
 • O.M. nr. 3654/20.04.2021 – pentru privind Infiintarea, organizarea bazelor de practica pedagogica
 • Adresa M.E. nr. 802 / 21.04.2021 privind modificarea si completarea Metodologiei de primire la studii a cetatenilor straini an universitar 2021-2022
 • Lege nr. 164/18.06.2021 privind acceptarea Conventiei globale pentru recunoasterea calificarilor din invatamantul superior
 • H.G. nr. 559/16.07.2020 privind Funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie
 • Adresa ME nr. 33051/17.09.2021 privind practica pedagogica si grad I an 2021-2022
 • O.M. nr. 5566 / 05.11.2021 – privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică si grade didactice în anul universitar 2021 – 2022
 • O.M. nr. 4139 / 29.06.2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogica.
 • O.M. nr. 5812/29.09. 2022 – privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică si grade didactice în anul universitar 2022 – 2023
 • O.M. nr. 4523/10.08.2022 – privind componența rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru practica pedagogică
 • O.M. nr. 6250/15.11.2022 – privind Metodologia de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupaționale
 • Lege nr. 09/04.01.2023 – privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul admistratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • O.M nr 3725/22.02.2023 – privind aprobarea utilizarii domeniilor de studii ISCED F-2013 pentru corelarea Nomenclatorului domeniilor de studii universitare realizat de catre ME
 • O.M. nr. 5041/10.07.2023 si Anexa – privind componența rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru practica pedagogică 2023-2024
 • O.M. nr. 6234/09.09. 2023 – privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică si grade didactice în anul universitar 2023 – 2024
Documente 
Organizare/Acte de studii privind calificarea didactică:

Înscrieri pentru Nivelul I şi II al Modului Psihopedagogic (vezi O.M. nr. 3850 / 02.05.2017, O.M. nr. 4129 / 16.07.2018 și O.M. 4139 / 29.06.2022)

Pentru anul universitar 2023-2024 înscrierile pentru nivelul I, nivelul II se vor face în format fizic sau prin email pentru toate facultățile.

Înscrierile pentru programele postuniversitare nivel I și nivel II se vor face în format on-line.
Descarcă:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic aminteşte studenţilor care au încheiat nivelul I al Modului Psihopedagogic faptul că trebuie să se încrie la cursurile nivelului II. Aceste cursuri se vor desfăşura pe o perioadă de 2 ani după obţinerea diplomei de licenţă, în paralel cu studiile de master. Taxa 900 RON/an.

Nivelul II al Modului psihopedagogic se finalizează cu Certificatul de absolvire însoţit de foaia matricolă (30 credite).

Recomandări:

 • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
 • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
 • Nu plastifiaţi actele de studii!

Informaţii la secretariat DPPD (secretar Irina Lidia Ionescu), sediul din Iași, str. Costache Negruzzi, nr. 7-9, et. 1, sala nr. 25 tel 0747 264238, 0232 276462 , fax: 0232 212551 (rectorat), dppd.departament@gmail.com, dppd@arteiasi.ro

Cadre didactice DPPD

Program consultatii DPPD

Curriculum:

Orar:

ORAR DPPD sem. I 2022-2023 (eşalonat licenţă, master si postuniversitar / nivel I, nivel II, nivel I-II)

GHIDUL STUDENTULUI DPPD 2019

Începând cu seriile de absolvenţi Bologna 2005-2008 (2009), nivel I, nivel II şi cursuri postuniversitare pentru calificare didactică, certificatele de studii şi foile matricole se eliberează de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.