Legislație
Documente
Organizare/Acte de studii privind calificarea didactică:

Înscrieri pentru Nivelul I şi II al Modului Psihopedagogic (O.M. 4139 / 29.06.2022)

Pentru anul universitar 2023-2024 înscrierile pentru nivelul I, nivelul II se vor face în format fizic sau prin email pentru toate facultățile.

Înscrierile pentru programele postuniversitare nivel I și nivel II se vor face în format on-line.
Descarcă:

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic aminteşte studenţilor care au încheiat nivelul I al Modului Psihopedagogic faptul că trebuie să se încrie la cursurile nivelului II. Aceste cursuri se vor desfăşura pe o perioadă de 2 ani după obţinerea diplomei de licenţă, în paralel cu studiile de master. Taxa 900 RON/an.

Nivelul II al Modului psihopedagogic se finalizează cu Certificatul de absolvire însoţit de foaia matricolă (30 credite).

Recomandări:

  • Păstraţi în bune condiţii actele de studii!
  • Nu depuneţi originalele la dosarele de concurs!
  • Nu plastifiaţi actele de studii!

Informaţii la secretariat DPPD (secretar Irina Lidia Ionescu), sediul din Iași, str. Costache Negruzzi, nr. 7-9, et. 1, sala nr. 25 tel 0747 264238, 0232 276462 , fax: 0232 212551 (rectorat), dppd.departament@gmail.com, dppd@arteiasi.ro

Cadre didactice DPPD

Descarcă:

Tutori an universitar 2023-2024

Program consultatii DPPD 2023-2024

Curriculum:

Orar:

ORAR DPPD sem. I 2023-2024 (eşalonat licenţă, master si postuniversitar / nivel I, nivel II, nivel I-II)

GHIDUL STUDENTULUI DPPD 2023

Începând cu seriile de absolvenţi Bologna 2005-2008 (2009), nivel I, nivel II şi cursuri postuniversitare pentru calificare didactică, certificatele de studii şi foile matricole se eliberează de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.