Reorganizat în anul universitar 2012-2013 în urma deciziei Senatului din 21.09.2012 conform Cartei Universităţii, a Legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 este parte componentă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Incepand cu 1 octombrie 2021 acest centru nu mai este componentă a DPPD.

Director DPPD: Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel 0745367773

Responsabil CCOC: conf. univ. dr. Dorina Geta Iușcă

Contact: Iasi, str. Costache Negruzzi nr. 7-9, et. I, sala nr. 23, tel: 0232 276462 Fax: 0232 212551 (rectorat) dppd@arteiasi.ro

Membri

Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca
Lect. univ. dr. Ionica Ona Anghel
Lect. univ. dr. Ana Maria Aprotosoaie Iftimi
Lect. univ. dr. Cristina Andra Raducanu
Lect. univ. dr. Dumitriana Condurache
Prof. univ. dr. habil. Cristian Ungureanu
Psiholog cu atribuții de consiliere în carieră Eliza Geanina Burghelea

Legislaţie in domeniu

O.M. nr. 4469 /12.06.2012 – Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii
Anexa la O.M. nr. 4469 /12.06.2012 – Anexa I la Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii
Anexa la O.M. nr. 4469 /12.06.2012 – Anexa II la Ordin privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 01.10.2011
• Legea Educaţiei Naţionale nr 1 / actualizata 12.2017
O.M. nr. 650 /19.11.2014 – Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de
consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România
Lege nr. 370 /10.04.2017 – privind completarea articolului nr. 352 din LEN nr. 1 din 2011 pentru consilierea si orientarea in cariera a elevilor si studentilor.
O.M. nr. 3070/14.01.2015 despre modificarea Metodologiei privind activitatea Centrelor de Consiliere si Orientare in Cariera
Legea Educatiei modificata din ianuarie 2020
Legea Educatiei modificata din august 2020

Documente

Regulament de funcţionare a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră – afisat 01.02.2017
Procedura de monitorizare privind insertia pe piata muncii – afisat 14.02.2017
Regulament privind tutoriatul studenților din Universitatea de Arte „George Enescu” Iași – afisat 14.02.2017
Regulament privind programele de stimulare a studenților cu performanțe înalte de învățare și a celor cu dificultăți de învățare – afișat 14.02.2017
Raport CCOC activități 2020-2021
Cerere eliberare acte studii DPPD
Declaratie studenti loc de munca
Chestionar privind gradul de satisfactie al studentilor UNAGE Iasi
Chestionar evaluare profesori de catre studenti UNAGE DPPD
Cerere eliberare certificat grad didactic DPPD

Informaţii

Titularizare 2023/Siveco
Program consultații DPPD
Tutori DPPD
Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic in anul 2023-2024
ANPCDEFP – Erasmus +
Erasmus Plus
CV Europass
Europass: Cadrul european de referinţă pentru limbi străine – grila de autoevaluare
Europass: Pașaportul lingvistic
www.joburi-absolventi.edu.ro
• Activitati de voluntariat educational: https://bjiasi.ro/category/proiecte-si-programe | https://bjiasi.ro/